Abonnemang tjänsten Inyett

Automatiserad kontroll av betalningar och leverantörer

 

Upptäck och stoppa
felbetalningar, automatiskt.

Få indikationer på betalningar direkt till din inkorg, kontrollera leverantörer före köp, och arbeta med statistik bakåt i tiden.

Med Inyett kan du söka på Sveriges alla företag och kontrollera dem före köp, få en automatiserad kontroll av betalningar och leverantörer vid varje enskilt tillfälle, och tillgång till statistik bakåt i tiden för att förbättra ekonomisk internkontroll.

Inyett kontrollerar till exempel om mottagaren är ett registrerat blufföretag, om beloppet är orimligt högt, om mottagaren har skulder, saknar F-skattsedel eller om betalningen går till ett bolag där den egna personalen är aktiv. Inom en minut får du ett besked om fakturan ska betalas, eller om den bör stoppas.

1

Vi läser av en kopia av betalfilen som skickas för betalning.

2

Vi flaggar för felaktigheter direkt till din inkorg.

3

Stoppa din betalning hos banken.

Dator med indikationer från tjänsten

Före, under och efter inköp.

Ger vi bland annat information om...

Ta del av information före inköp

 • Organisationsnummer och juridiskt namn
 • Aktiva gironummer
 • Innehav av F-skatt och momsregistreringsnummer
 • Skulder och betalningsanmärkningar
 • Bluffbolag
 • Om leverantör är avtalsleverantör

Vid betaltillfället kontrollerar vi

 • Om en dubbelbetalning genomförs
 • Om mottagaren saknar F-skattsedel
 • Om mottagaren har skulder hos Kronofogden
 • Om mottagaren är ett registrerat blufföretag
 • Om beloppet är orimligt högt
 • Betalningar till ej upphandlade leverantörer
 • Eventuella externa eller interna bedrägerier
 • Bevaka betalningar till specifika leverantörer

Jobba med statistik bakåt i tiden

 • Avtalsuppföljning och lojalitet
 • Betalningar till olika branscher via SNI-kod
 • Se antalet nya leverantörer per månad
 • Se antalet små fakturor
 • Se antalet stora fakturor
 • Möjlighet att exportera information

Det finns mycket
som kan gå fel. Tyvärr.

Statistik visar att 90% av alla anställda i en organisation har möjlighet att göra inköp. Och det är inte bara i stora organisationer som det kan vara svårt att ha kontroll över leverantörer och utgående betalningar.

Momshantering, F-skattfrågor, felaktig information i leverantörsregister och interna och externa bedrägerier är vanliga exempel på faktorer som, utan stöd och rutiner orsakar misstag och felaktigheter. Det är sällan de upptäcks, och ännu mer sällan de åtgärdas. Vi hjälper dig.

Anmälda bedrägerier

Antalet anmälda bedrägerier och annan oredlighet enl. 9 kap. i brottsbalken 2005-2015. Källa: Anmälda brott

Räkna ut ditt pris, så berättar vi vad
vi kommer hitta. På ett ungefär.

Priset för vår tjänst baseras på antalet leverantörsfakturor för din organisation. Reglera antalet leverantörsfakturor och räkna ut ditt unika pris för vår tjänst. Dessutom berättar vi vilka felaktiga utbetalningar vi vanligtvis hittar.

5.000 st.
(Fakturor / år)

500.000 st.
(Fakturor / år)