För investerare

Välkommen till Inyett. Det ligger i vårt intresse att förse investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information för att beskriva nuvarande och förväntad utveckling för Inyett.

Har du frågor i egenskap av investerare, ta gärna kontakt med Inyett’s partner och ansvarige Johan Henckel.

 

Johan Henckel

Johan Henckel Partner

E-post: johan.henckel@inyett.se
Telefon: +46 73 712 68 14