Abonnemang tjänsten Inyett

I samarbete med världens
största revisions- och redovisningsfirma

Ett unikt samarbete mellan PwC och Inyett, med dig som kund i fokus.

 

 

Gey Widengren Gey Widengren Partner, PwC +46 (0)70 929 28 08

 

”PwC och Inyett samarbetar för att hjälpa våra kundföretag att uppnå säkra, tillförlitliga och effektiva processer för inköp och leverantörs- betalningar. Inyett’s kontroll av betalningar är i det arbetet en särskiljande framgångsfaktor för att uppnå en god intern kontroll.”

Mats Anderss Mats Andersson Partner, PwC +46 (0)70 929 27 03

 

”Inyett och PwC erbjuder tillsammans ett helt unikt erbjudande till marknaden, där Inyetts automatiserade kontroll av betalningar och leverantörer tillsammans med vår kunskap och erfarenhet skapar goda förutsättningar för god intern kontroll.”

Fredrik Jilmstad Fredrik Jilmstad Senior manager, PwC +46 (0)70 929 10 05

 

”På de uppdrag där PwC och Inyett arbetar tillsammans har vi funnit att våra kunder genom Inyett får tillgång till ett effektivt verktyg att upptäcka brister, prioritera och förenkla sitt åtgärdsarbete. Det sparar såväl tid som energi och gör det enklare att följa upp efterlevnad av fastställda processer och rutiner samt upptäcka fel i tid.”


Full kontroll i alla led.

Med hjälp av Inyett får du full kontroll och rätt verktyg för att fokusera, begränsa, prioritera och effektivisera processer. Både i leverantörsbedömningen före köp,
och i den efterföljande uppföljningen.

 

 • Identifiera
 • Bedöm
 • Analysera
 • Påverka
Leverantörsbedömning

Identifiera och bedöm leverantörer före köp.

Leverantörsuppföljning

Arbeta med leverantörsstatistik bakåt i tiden och identifiera mönster och trender.

 • Organisationsnr. och juridiskt namn
 • Aktiva gironummer
 • Innehav av F-skatt och momsregistreringsnr.
 • Skulder och betalningsanmärkningar
 • Blufföretag
 • Om leverantör är avtalsleverantör.
 • Dubbelbetalningar och felaktiga betalningar
 • Förlorad F-skatt
 • Skulder & betalningsanmärkningar
 • Bluffbolag
 • Betalningar utanför avtal
 • Interna & externa bedrägerier
 • Avtalslojalitet
 • Betalningar till olika branscher
 • Små och stora fakturor.
Referens
Gey Widengren

Ett kostnadseffektivt sätt för ökad kontroll.

Väl fungerande rutiner för hantering av leverantörsregister, i kombination med väl definierade och fungerande attestrutiner, är grund- förutsättningarna för att en verksamhet ska kunna känna sig trygg med att utbetalningarna från företaget alltid är korrekta och kopplade till verksamheten.

Om du vet med dig att din verksamhet inte alltid har möjlighet att leva upp till dessa kriterier, eller du faktiskt inte säkert vet om din verksamhet uppfyller dessa grundförutsättningar, är det ett kostnadseffektivt sätt att bekräfta status genom att använda den löpande betalningskontroll och analys av leverantörsregister som Inyett erbjuder.

Samtidigt blir denna tjänst också en faktisk kontroll för att stänga de hål som ofta uppstår i även väl fungerande processer.

Värdet av intern kontroll

Ladda ner PwC’s whitepaper.