Uppmärksamma bedrägliga företag

Bedrägerikontroll

Vår tjänst Bedrägerikontroll uppmärksammar faktorer som är vanliga för bedrägliga företag. Genom våra indikationer, kan vi flagga för oegentligheter som kan tyda på bedräglig verksamhet och hjälpa dig att identifiera aktörer i ditt leverantörsregister som behöver en närmare granskning.

Finns företaget på en sedan tidigare känd adress? Saknas revisor eller finns stora externa kostnader i förhållande till omsättning? Genom att kombinera flera intressanta parametrar kan vi uppmärksamma leverantörer som bör granskas närmare.

Kontakta oss för en fullständig tjänstebeskrivning och ett produktblad för att komma vidare.

Kontakt

Vill du veta mer
om vår tjänst?

Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!