Se bisysslor för personer i din organisation

Bisysslekontroll

5% av era anställda driver ett eller flera företag vid sidan om.

Skulle det vara känsligt om era anställda har en bisyssla? Det finns en allmän grundprincip på arbetsmarknaden att det är tillåtet med bisysslor. En bisyssla får inte påverka arbetet negativt, eller det förtroende som arbetsgivaren måste ha för arbetstagaren i arbetsrelationen. En bisyssla som dessutom är direkt konkurrerande med den anställdes huvudarbete, är ofta till grund för avsked.

Tjänsten Bisysslekontroll hjälper dig att hitta aktiva bisysslor hos anställda i organisationen. Ett effektivt sätt att minimera risker i organisationen, och kostnadseffektivt genom att alltid ligga steget före om olyckan varit framme, eller ett mycket effektivt sätt att se till att olyckan aldrig inträffar. Hur det skulle det se ut om ni betalar till deras bolag?

  • Identifiera anställda som bedriver konkurrerande verksamhet.
  • Minimera risken för internt bedrägeri.
  • Undvik eventuella intressekonflikter.
  • Förhindra negativ påverkan på arbetsrollen.

Kontakt

Vill du veta mer
om vår tjänst?

Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!