Kontrollera era kunder

Kundtvätt

Vid en kundtvätt analyserar vi ert befintliga kundregister genom vår tjänst, och flaggar för oegentligheter och felaktigheter i registret. Bland annat kontrollerar vi om samtliga kunder innehar F-skatt, har skulder hos kronofogden, om gironummer är aktiva och överensstämmer med organisationsnumret, om det finns dubbletter i ert register, och mycket mer.

Kontakta oss för en fullständig tjänstebeskrivning och ett produktblad för att komma vidare.

Kontakt

Vill du veta mer
om vår tjänst?

Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!