Få insikter om dina
Leverantörsbetalningar

Få insikter
om dina leverantörs-
betalningar

FRAMTIDEN HANDLAR  OM SMART DATA

FRAMTIDEN HANDLAR
OM SMART DATA

Med Inyett Analyze samlar vi information om dina utgående betalningar och sammanställer den för dig i ett dynamiskt gränssnitt som är visuellt och lätt att förstå. Det gör att du på ett enklare sätt kan identifiera besparingar, risker och effektivitetsvinster som ökar er lönsamhet och kontroll.

LÖNSAMHET

Följ upp inköp genom att spåra faktiska betalningar. Sänk kostnader genom insikter baserat på hur ni faktiskt handlar.

EFFEKTIVITETSVINSTER

Hitta effektivitetsvinster och gör besparingar genom att identifiera kostnader.

NYCKELTAL

Hitta och följ upp nyckeltal baserat
på dina verkliga transaktioner.

AVTALSLOJALITET

Gör lönsammare affärer genom att följa
upp handel inom och utanför avtal.

RAPPORTER

Generera rapporter och fatta beslut med smart data som underlag.

RISKER

Följ dina affärsrelationers skuldrating för att undvika risker.

%

…av samtliga betalningar går till bankkonton som inte kan kontrolleras pga sekretess*

…betalningar per månad går till bolag med skulder hos Kronofogden*

%

…av företagets transaktioner är på 250 sek eller mindre*

* Baserat på ett företag i genomsnitt under 12 månader.

Detta är
Inyett Analyze

Med Inyett Analyze samlar vi information om dina utgående betalningar och sammanställer den för dig i ett dynamiskt gränssnitt som är visuellt och lätt att förstå. Det gör att du på ett enklare sätt kan identifiera besparingar, risker och effektivitetsvinster som ökar er lönsamhet och kontroll.

Med Inyett Analyze kan du följa nyckeltal, trender och statistik baserad på varje enskild transaktion I ert betalflöde. Hitta utbetalningar med små belopp som innebär kostsam administration. Uppmärksamma riskleverantörer som skapar konsekvenser för verksamheten och följ antalet nya leverantörer över tid. Bevaka leverantörstrohet och avtalslojalitet för att hitta förbättringsområden och effektivitetsvinster.

Låt oss visa!

Uppföljning av
leverantörstrohet

Med Inyett Analyze får vi underlag och statistik om våra transaktioner, leverantörer och branschbetalningar i ett visuellt och användarvänligt gränssnitt. Vår upphandlingsenhet arbetar dagligen med Inyett Analyze för att säkerställa och kontrollera att vi använder oss av leverantörer som vi har avtal med enligt LOU. Genom statistiken från inlästa betalfiler kan vi enkelt se om avtalsleverantörer använts, eller om man anlitat annan leverantör inom samma bransch.

Inyett Analyze ger oss också möjligheten att spåra betalningar med små belopp, som kan innebära onödiga administrationskostnader, och arbeta med våra leverantörsbetalningar helt sömlöst på transaktions-, leverantörs- och branschnivå.

Claes-Göran von Essen

Treasuryansvarig, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Nästa steg för att komma igång

Inyett Analyze
Från

1.900:-/mån

Inyett Detect och Inyett Search ingår.
Priset baseras på antal leverantörsfakturor per år.

Hämta produktblad för Inyett Analyze