PEAB BYGGER PÅ MED AUTOMATISERADE KONTROLLER

MED ANSVAR FÖR HELA BYGGBRANSCHEN

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är god, kompetensen hög och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer förstör branschens rykte och förutsättningarna för hederliga och duktiga aktörer att verka.

Peab berättar

Från och med november 2015 har Peab automatiserat sin ekonomiska internkontroll genom Inyett, och förstärkt uppföljningen av rutiner gällande leverantörer. För att ta ansvar, och för att leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor. Peab vill göra rätt, och göra branschen renare.

– Genom Inyett har Peab automatiserat delar av den interna kontrollen, med smarta kontrollaktiviteter som stärker vårt sätt att arbeta.
Inyett finns sedan hösten 2015 integrerat i våra processer för att kontrollera leverantörer och betalningar genom hela koncernen.

Peab Support AB

Boka möte på 30 minuter

Längre än så tar det inte för oss att visa Inyett