Strukturerade, noggranna och resultat- och affärsorienterade. Med en förmåga att se en helhet, att blicka framåt och med en talang att bygga ramverk, strukturer, rutiner och processer. Så känner vi på Inyett igen alla våra ekonomichefer och CFOs.

Utöver de gamla vanliga arbetsuppgifterna, som att ansvara för redovisning, budget- och prognosarbete och bokslut, handlar också vardagen om att driva och utveckla rutiner och processer för ekonomifunktionen. Detta i syfte att bidra till verksamheten utifrån ett lönsamhets- och kostnadsperspektiv.

Särskilt intressant tycker vi, är dem områden som rör intern kontroll, risker kopplat till betalningar och leverantörer. och hur du som ekonomichef kan visualisera nyckeltal och ta beslut utifrån insikter baserat på data om fel, misstag och bedrägerier i verksamhetens purchase-to-pay process. Det här vet vi…

Som ekonomichef är det svårt att…

…veta att alla utbetalningar är korrekta. Det räcker inte med manuella kontroller då och då, eller stickprov vid en revision. Varenda transaktion behöver kontrolleras.
…ha full koll när det kommer till masterdata, och att jobba proaktivt med underhåll av t.ex. kund- eller leverantörsregister.
…undvika att kollegor fastnar med manuella och repetitiva uppgifter, som tar onödig tid och energi.
…behålla en rationell uppföljning av leverantörer, där leverantörer som inte håller måttet leverera undermåligt.

 
Ekonomichefens utmaning

En stor del av en ekonomiavdelnings arbetstid går åt till att validera siffror. Och ekonomichefen förväntas driva, koordinera och utveckla rutiner och processer för att göra detta arbete så effektivt som möjligt. Många ekonomiavdelningar idag saknar strukturerade och bra lösningar för att effektivisera rutiner och processer. För att undvika onödiga tids- och pengakostnader, behöver medarbetarna därför ha förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på det mest effektiva sättet.

Det finns alltså tidsvinster att hämta, och detta kan enkelt göras genom tekniska, automatiserade lösningar. Verksamheter som anpassar sin organisation till digitala processer och använder automatiserade lösningar i sin purchase-to-pay process, kommer att vara ledande och vinna konkurrensfördelar. Det är de som driver utvecklingen och andra riskerar att halka efter.

Många företag idag överväldigas av ostrukturerad data och har svårt att dra insiktsfulla slutsatser om inte data organiseras med hjälp av en digital lösning. Kan du dessutom sprida informationen i organisationen där den kan utvecklas av medarbetare, åstadkommer du både en validering av siffror och ökad kvalitet. Genom att förbättra de systemtekniska förutsättningarna kan stora värden uppnås – exempelvis korrekta beslutsunderlag i realtid vilket frigör mer tid för analys uppnås enkelt med automatiserade processer. Med detta i åtanke kommer här några anledningar till varför just ekonomichefer väljer att automatisera rutiner och processer för intern kontroll.

 

Här är några anledningar…

 
 • ROI
  Vi hävdar att det är ganska enkelt att hitta ’the return of the investment’ när det kommer till att kontrollera att betalningar är korrekta. Bedrägerier, bluffbolag, kapitalläckage, dubbelbetalningar och administration av dem är några anledningar.
 • Nyckeltalsuppföljning
  Nyckeltal och mönster kan följas upp regelbundet utifrån statistik och indikationer, vilket ger beslutsfattare korrekta beslutsunderlag i realtid. Ge bra förutsättningar så medarbetare kan göra sitt jobb Som ekonomichef vill man att sina kollegor ska känna sig trygga att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Genom att implementera automatiserade processer, uppnås en trygghet att purchase-to-pay processen är granskad i minsta detalj.
 • Få värdefulla insikter
  På ett enkelt och snabbt sätt, bidrar en automatisering med att ge affärskritisk företagsinformation som underlag till att exempelvis bedöma leverantörer. Genom att dessutom kunna sprida informationen i organisationen, berikas och utvecklas medarbetare, och ökad kvalitet uppnås.
 • Tidsvinster finns att hämta
  Genom att snabbt säkra upp sina verksamhetsprocesser genom automatisering, effektiviseras processer och rutiner. Detta frigör tid hos ansvarig personal, och de kan därmed lägga fokus på andra områden som kräver mer analyser.
Ekonomichef Cfo Reviews
Bra lösningar för att överkomma utmaningarna

Inyett One
Digital plattform för intern kontroll

Inyett Detect
Kontroll på varje leverantörsbetalning

Inyett Payment Control
Integrera Inyetts plattform i dina system.

Inyett Registeranalys
Analyserar leverantörer och register

Inyett Company Control
Bedömning av leverantörer, t.ex. vid upplägg

Inyett Company Data
Uppdaterad företagsinformation

Support