Länkar

Här hittar du användbara länkar och informationsmaterial som kan komma dig till hands i ditt dagliga arbete.

Svensk Handel

Lista från Svensk Handel över bolag som klassas som bedrägliga.

Vad du bör göra när du mottagit en bluffaktura.

Anmäl ett bolag eller faktura till Svensk Handel.

Bolagsverket

Bestrid en bluffaktura du mottagit som du vet att du inte ska betala.

Varningssignaler du bör vara uppmärksam på för att minska skador på ditt bolag.

Polisen

Minska risken för fakturabedrägeri.
Anmäl brottet och bestrid fakturan.

Bluffakturor kan komma till på olika sätt. Här finns lagar och fakta om dem.

Ekobrottsmyndigheten

Ett urval av rapporter och andra publikationer som Ekobrottsmyndigheten producerat.
Brottsförebyggande informationsfoldrar från Ekobrottsmyndigheten tillsammans med myndigheter, organisationer och näringslivet.

Kontakt

Svensk Handel Säkerhetscenter
Telefon: 010-47 18 647 eller 070-421 70 30
Svensk Handel Varningslistan
Har du frågor om bluffakturor, till exempel hur en bluffaktura bestrids eller om och när en polisanmälan bör göras? Eller har du frågor om företag med oseriösa försäljningsmetoder? Kontakta Svensk Handel på e-post: varningslistan@svenskhandel.se.
Bolagsverket
Telefon: 0771-670 670

Socials

Facebooksida för Polisen.