INYETT

FÖR INVESTERARE

Välkommen till Inyett. Det ligger i vårt intresse att förse investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information för att beskriva nuvarande och förväntad utveckling för Inyett.

Har du frågor i egenskap av investerare, ta gärna kontakt med Inyett’s partner och ansvarige Johan Henckel.

Johan Henckel

Partner Relations