Kontrollera bisysslor och sidoverksamheter

UPPMÄRKSAMMA MÖJLIGA INTERNA BEDRÄGERIER

Det finns en allmän grundprincip på arbetsmarknaden att det är tillåtet med bisysslor. En bisyssla får inte påverka arbetet negativt, eller det förtroende som arbetsgivaren måste ha för arbetstagaren i arbetsrelationen. En bisyssla som dessutom är direkt konkurrerande med den anställdes huvudarbete, är ofta till grund för avsked. Inyett Förtroendenanalys följer upp på det förtroende du som arbetsgivare har för medarbetare.

Konkureens

Identifiera anställda som bedriver konkurrerande verksamhet.

Bedrägeri

Minimera risken för internt bedrägeri.

Intressekonflikt

Undvik eventuella intressekonflikter.

Påverkan

Förhindra negativ påverkan på arbetsrollen.

Detta är Inyett Förtroendeanalys

Det finns en allmän grundprincip på arbetsmarknaden att det är tillåtet med bisysslor. En bisyssla får inte påverka arbetet negativt, eller det för- troende som arbetsgivaren måste ha för arbetstagaren i arbetsrelationen. En bisyssla som dessutom är direkt konkurrerande med den anställdes huvudarbete, är ofta till grund för avsked.

Inyett Förtroendenanalys följer upp på det förtroende du som arbetsgivare har för medarbetare. Analysen hjälper dig att hitta aktiva bisysslor och bolagsengagemang hos anställda i din organisationen, och berättar för dig om betalningar ägt rum till de uppmärksammade leverantörerna.

Vi kontrollerar och analyserar…

 Namn
 Personnummer
 Aktuella styrelseengagemang
 Historiska styrelseengagemang
 Position eller titel
 Organisationsnummer
 Bolagstyp
 Bolagets status
 Senaste transaktion

NÄSTA STEG

Inyett Förtroendeanalys

Från

5:-/rad

Hämta produktblad för Inyett Förtroendeanalys