Analyserar bisysslor och sidoverksamheter

Uppmärksamma interna bedrägerier med Inyett Förtroendeanalys

Få insikter om personer i organisationen

Det finns en allmän grundprincip på arbetsmarknaden att det är tillåtet med bisysslor. En bisyssla får inte påverka arbetet negativt, eller det förtroende som arbetsgivaren måste ha för arbetstagaren i arbetsrelationen. En bisyssla som dessutom är direkt konkurrerande med den anställdes huvudarbete, är ofta till grund för avsked. Inyett Förtroendenanalys analyserar bisysslor och sidoverksamheter hos anställda. Följ upp på det förtroende du som arbetsgivare har för medarbetare.

Detta är Inyett Förtroendeanalys

Inyett Förtroendeanalys följer upp på de åtagande och avtal som en arbetstagare har i relationen med sin arbetsgivare. Analysen uppmärksammar aktiva bisysslor och bolagsengagemang, och kan berätta om betalningar ägt rum från organisationen till betalmottagare där anställda har någon form av aktivitet.

Analysen identifierar nuvarande och historiska styrelseengagemang, och flaggar för risker som kan tyda på oegentligheter.

…och därför är den bra

  • Identifiera anställda som bedriver konkurrerande verksamhet.
  • Minimera risken för internt bedrägeri.
  • Undvik eventuella intressekonflikter.
  • Förhindra negativ påverkan på arbetsrollen.

 

Så går det till

Du laddar upp

Du exporterar ert personregister till Excel och lämnar över det till oss. Det är i trygga händer, fråga gärna hur!

Vi analyserar

Vi analyserar mot alla våra källor. Vi fyller på med information som saknas och flaggar upp för saker att titta närmre på.

Vi presenterar

Tillsammans går vi igenom resultatet och vad du kan göra med det. Det tar ungefär 60 minuter.

Vi levererar

Vi skickar över resultatet i det format som är bäst för er och ni uppdaterar ert personregister manuellt eller automatiskt.

Inyett Förtroendeanalys

 

10 000 kr (0-300 pers.)

15 000 kr (301-1000 pers.)

20 000 kr (1000+ pers.)

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.