Checklista mot oseriösa aktörer

Kontrollera kunder och leverantörer mot Ekobrottsmyndighetens checklista!

Signalerna för att uppmärksamma en oseriös aktör med uppsåtet att begå brott är många, men ofta svåra att upptäcka manuellt och på egen hand! Aktiebolaget är den företagsform som är mest gynnsam att använda som brottsverktyg, och som regel är det sällan de formella företrädarna i bolagets styrelse som är de verkliga gärningsmännen. Istället används målvakter, fiktiva personer och alias för att distansera sig från illegala affärer och fusk med skatter, avgifter, arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd.

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en bra checklista på varningssignaler som du bör hålla utkik efter när du som inköpare eller upphandlare ska kvalificera en ny aktör. Här nedanför kan du göra din egna check av leverantör eller kund utifrån den checklistan!

Så läser du du listan

  • Har du kryssat i fetmarkerade varningssignaler? Dessa innebär en extra hög risk för ekonomisk brottslighet. Gör en extra fördjupad kontroll. Sannolikt bör du avstå från affären.
  • Har du kryssat i flera varningssignaler? Ju fler varningssignaler desto större risk för oseriösa/kriminella aktörer. Gör en fördjupad kontroll och utifrån den får du ta ställning till om du ska genomföra affären eller avstå.
  • Har du kryssat i enstaka eller ingen varningssignal? Enstaka avvikelser behöver inte tyda på brottslighet. Du kan genomföra affären.

Företaget

Nystartat företag
Juridik


Adressen

Bolagsverkets ärendeförteckning

Ekonomi
Styrelsen

Företrädarna


Mer information

Om du misstänker ekonomisk brottslighet bör du anmäla det till Ekobrottsmyndigheten.
Du kan också lämna tips via Ekobrottsmyndighetens webbplats eller tipstelefon.

Hämta checklistan: Klicka här!
Webbplats: www.ekobrottsmyndigheten.se
Tipstelefon: 010 – 562 90 90 

Att göra nu

  • Tips! Spara den här sidan som bokmärke i din webbläsare (Ctrl + D / Cmd + D) för att kunna återvända till checklistan.
  • Du kan även dela artikeln till dina kollegor eller sociala medier. Använd den här länken:
    https://inyett.se/insights/checklista

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag