Integrationer, API och partners

Smarta kopplingar
till dina system

Integration

e-Avrop

Koppla din avtalsdatabas i e-Avrop och få insikter om avtal och avtalslojalitet direkt i Inyett.

Integration

Primona

Koppla din avtalsdatabas i Primona och få insikter om avtal och avtalslojalitet direkt i Inyett.

Integration

Microsoft

Integration till Microsoft via Golden EDI låter dig automatiskt bevaka dina kunder och leverantörer.

Integration

Visma TendSign

Koppla din avtalsdatabas i Visma TendSign och få insikter om avtal och avtalslojalitet direkt i Inyett.

Partner

PwC

Trygga Betalningar från PwC ger dig rapporter varje månad över risker kopplade till dina betalningar och leverantörer.

Partner

QSA: Inyett in a box

Konsulthjälp för att implementera processer och rutiner för Inyett i din organisation

Partner

Acuminor

Möjliggör för företag att följa bestämmelser och skydda sig mot ekonomisk brottslighet.

Partner

Erling Grimstad

Möjliggör för företag att förebygga ekonomisk brottslighet, anti-penningtvätt och anti-korruption.

 

Bli partner

Vill du bli certifierad partner till Inyett? Kontakta oss så berättar vi mer.