Inyett & Primona

Koppla Primona
Kommers till Inyett

Få insikter om avtal och avtalslojalitet

Vi har gjort det enkelt att få fullständig kontroll över avtal och avtalsperioder, helt automatiskt från Primona Kommers till Inyett. Genom en smart koppling hämtar Inyett avtalsinformation direkt från Primona Kommers varje dag, och ger dig rätt möjligheter att uppmärksamma transaktioner inom och utanför dina avtal.

Detta får du…

  • Automatisk inhämtning varje dygn av aktiva och historiska avtal.
  • Se transaktioner till leverantörer där avtal upphört.
  • Jämför transaktioner mellan avtalsleverantörer och leverantörer som saknar avtal.
  • Sök på branscher, identifiera leverantörer och följ upp avtalslojalitet.
  • Se leverantörer som närmar sig gränsen för upphandling.
  • Identifiera små fakturor från leverantörer ni har avtal med.
  • Hur många nya företag gör ni affärer med varje månad?

Inyett och Primona Kommers

900 sek/mån

Startavgift tillkommer.

Vill du veta mer?