Inyett & QSA

Ett enkelt, väl genomfört
införande av Inyett

Få hjälp med processer och rutiner för Inyett i din organisation

Som organisation finns flera fördelar med en extern projektpartner vid införandet av nya digitala verktyg. Förändringsarbetet som en implementation medför, från att forma nya processer och rutiner, till att skapa det engagemang som ett nytt arbetssätt kräver, är en utmaning väl värd att ta på allvar. Få hjälp med ett enkelt, väl genomfört införande av Inyett i din organisation tillsammans med vår projektpartner QSA.

Detta får du…

 • Projektledning vid införandet och det förändringsarbete som krävs i samband med implementation.
 • Framtagning av interna processer och rutiner för berörda delar av organisationen.
 • Framtagning av leverantörsstrategi eller implementation av befintlig strategi.
 • Monitorera och främja ökad användning av Inyett i organisationen, och skapa engagemang.
 • Effektivisera och maximera insikterna och tillgänglig data från Inyett, avseende spend-nivå och leverantörer.
 • Gör verklighet av din leverantörspolicy!

Hållbara affärer

QSA är managementkonsulter som ger oberoende, praktisk och konkret rådgivning där hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv är viktigt. QSA arbetar med strategier, styrning och ledning och stöttar dig som kund i hela förändringsresan. QSA skapar förutsättningar för bestående intern effektivitet genom optimala sourcing– och förvaltningsprocesser.

Steg 1

Genomgång och
planering
 • Övergripande plan
 • Roller och ansvarsområden
 • Projekthantering och styrning
 • Definiera intern förankrings- och beslutsprocess
 • Besluta om principer för informationsgivning

Steg 2

Interna och externa förutsättningar
 • Genomgång av övergripande styrunderlag (t.ex. strategier) m.m.
 • Intervjuer Framtagande av målbild, drivkrafter, kriterier och KPier
 • Riskanalys Ev. externa förutsättningar (”krav” utifrån)
 • Datainsamling och överföring till Inyetts databas
 • Sätt upp dataöverföring och installation av Inyett

Steg 3

Workshops
 
 • Gå igenom nuläge – “samsynsworkshop”
 • Ta fram, övergripande krav och behov
 • Provtrycka befintlig policy/ta fram ny
 • Design av processer, rutiner och mallar
 • Sätta modell för införandet
 • Framtagande av nyttokalkyl
 • Förslag till nästa steg
 • Beslut “go/no go”

Steg 4

Planläggning
 
 • Plan för etablering och ev. förändringsarbete
 • Presentation för ledning/styrgrupp för godkännande av nästa steg

Steg 5

Etablering/införande
 
 • Reguljära beslutsavstämningar gentemot plan
 • Rutiner för mätning av leverans
 • Etablera organisation för styrning
 • Detaljerad design av organisation och processer
 • Roller, bemanning och ansvarsområde

 

Projektledning

Riskhantering

3
Plan
3
Drivkrafter
Målbild, drivkrafter, kriterier etc.
Installerad tjänst
3
Beslutsunderlag
Nuläge, krav och behov
3
Plan för genomförande och etablering
Beslutsunderlag
3
Etablerad lösning

Modellen ovan kan även skräddarsys vid behov för en mindre organisation som vill göra implementering lite mindre omfattande och då kan delar av steg 1, 2 och 3 tillämpas.

Vi hjälper dig!

Richard Livijn

Senior rådgivare & partner / VD
QSAT Advisory

Reza Yazdi

Senior rådgivare & partner
QSAT Advisory

Viveka Westerlund

Senior rådgivare & partner
QSAT Advisory