Inyett & Visma

Din avtalsdatabas
från TendSign i Inyett

Få insikter om avtal och avtalslojalitet

Vi har gjort det enkelt att få fullständig kontroll över avtal och avtalsperioder, helt automatiskt direkt i Inyett. Genom en smart koppling hämtar Inyett avtalsinformation direkt från Visma TendSign varje dag, och ger dig rätt möjligheter att uppmärksamma transaktioner inom och utanför dina avtal.

Detta får du…

  • Automatisk inhämtning varje dygn av aktiva och historiska avtal.
  • Se transaktioner till leverantörer där avtal upphört.
  • Jämför transaktioner mellan avtalsleverantörer och leverantörer som saknar avtal.
  • Sök på branscher, identifiera leverantörer och följ upp avtalslojalitet.
  • Se leverantörer som närmar sig gränsen för upphandling.
  • Identifiera små fakturor från leverantörer ni har avtal med.
  • Hur många nya företag gör ni affärer med varje månad?

Inyett och Visma Tendsign

900 sek/mån

Startavgift tillkommer.

Vill du veta mer?