Richard Livijn

En uvurderlig kontrollinstans for leverandør- og avtaleoppfølging

Richard Livijn er managementkonsulent med oppdrag innen anskaffelser og innkjøp fra blant annet Rikshem og Nordr. Med fokus på uavhengig, praktisk og konkret rådgivning handler oppdragene om å hjelpe organisasjoner med strategier, styring, ledelse og endringsarbeid i en verden med raske endringer, krav til digitalisering og bærekraft.

«Samarbeidet med Inyett har innebåret muligheten til å finne korrekte og aktuelle nøkkeltall på en effektiv måte, ned på spend-nivå i nåtid og historisk, som ellers ikke ville vært mulig for oppdragene. Nytten med verktøyet, som er lett å spre internt i organisasjonen, omfatter alle avdelinger.

Produktet er dessuten enkelt å koble sammen med eksisterende faktureringssystem, og den automatiserte kontrollen av utbetalinger mot relevante kilder hadde ikke vært mulig å gjøre manuelt. Disse faktorene gir en uvurderlig kontrollinstans som muliggjør leverandør- og avtaleoppfølging.

Richard Levjin,
Managementkonsulent, QSA

Nina Jelver

Sammen reduserer vi økonomisk kriminalitet og svindel!

Svensk Handel jobber for å hjelpe næringslivet med sikkerhetsutfordringene som alle organisasjoner står overfor i dag, inkludert oppmerksomhet mot svindelbedrifter, skrupelløse salgsmetoder og villedende tilbud. Et av organisasjonens viktigste verktøy for dette er den svenske handelsvarsellisten.

«Hos Svensk Handel er vi veldig fornøyd med samarbeidet vårt med Inyett og synergieffektene det gir oss. Sammen sikrer vi at advarsellisten når så mange svenske organisasjoner som mulig.»

Nina Jelver er svindelekspert ved svensk handel med lang bakgrunn i politiet, hvor hun jobbet med svindelspørsmål ved National Fraud Center.

«En av våre største drivkrefter er å forhindre og gjøre det vanskelig for svindlere og useriøse aktører. Vi ser derfor på det som positivt at selskaper bruker de tilgjengelige verktøyene, som Inyetts, for å minimere risikoen for å betale uredelige fakturaer.»

Nina Jelver
Svindelekspert, Svensk Handel

Experts & Promoters Reviews

PwC

Identifiserer de faktiske manglene som en virksomhet viser i innkjøps- og betalingsprosessene

PwC er verdensledende i arbeidet med å hjelpe selskaper og organisasjoner med å utvikle sikre forretningsprosesser og opprettholde en god intern kontroll.

Grunnleggende i det arbeidet er å gå ut fra vesentlige risikoer og identifisere de grunnleggende årsakene (root causes) til at feil og mangler kan oppstå. Gjennom vårt samarbeid med Inyett har vi tilgang til et unikt og kostnadseffektivt analysesystem for å identifisere og gå ut fra de faktiske mangler som en virksomhet viser i innkjøps- og betalingsprosessene.

«Det gir oss en avgjørende mulighet til å prioritere våre og organisasjonens ressurser til å skape sikre rutiner og prosesser akkurat der behovene er som størst. Samtidig kan Inyett forsikre oss om at prosessene forblir lekkasjetette. Det gir oss også en mulighet til i faktiske tall, kroner og ører å forstå hvilke verdier som alle eventuelle mangler har ført til, og vi får dermed et bedre konkret underlag for å vurdere og prioritere ut fra sammen med selskapets ledelse».

Gey Widengren
Partner, PwC

Erling Grimstad

Å mangle indikatorer for bedrageri øker sårbarheten

«Det er helt utrolig hvor mange virksomheter og kommuner som betaler ut store summer penger til leverandører som de ikke har kontrakt med. Som ikke kan spores, eller som ikke finnes overhodet. Virksomheter må ha et system der de kan granske leverandører og bli oppmerksomme på avvik.» 

Erling Grimstad er en av Nordens mest erfarne rådgivere når det gjelder forebyggende arbeid og granskning av økonomisk kriminalitet. Erling bistår klienter med å forebygge og oppdage potensielle lovbrudd som korrupsjon, bedrageri og hvitvasking. Oppdragsgivere er blant annet banker, forsikringsselskaper og kommuner. 

«Inyett har utviklet en automatisert tjeneste som gransker betalinger, og som dermed raskt kan oppdage potensielle risikoer og feil. Med en tjeneste som Inyett kan virksomheter foreta et betydelig og avgjørende arbeid for å oppdage svindelforsøk, men også føle en trygghet for at betalinger går som de skal.»

Erling Grimstad
Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

Support