Strukturerte, grundige og resultat- og forretningsorienterte. Med en evne til å se en helhet, å se fremover og med talent for å bygge rammeverk, strukturer, rutiner og prosesser. Slik kjenner vi i Inyett igjen alle våre økonomisjefer og CFO-er.

I tillegg til de gamle, vanlige arbeidsoppgavene, som å ha ansvar for rapportering, budsjett- og prognosearbeid og status, handler også hverdagen om å drive og utvikle rutiner og prosesser for økonomifunksjonen. Dette er for å bidra til virksomheten fra et lønnsomhets- og kostnadsperspektiv.

Særlig interessante, mener vi, er de områder som gjelder intern kontroll, risikoer koblet til betalinger og leverandører. Og hvordan du som økonomisjef kan visualisere nøkkeltall og ta beslutninger ut fra innsikt basert på data om feil og bedragerier i virksomhetens purchase-to-pay-prosess. Dette vet vi 

 

Som økonomisjef er det vanskelig å…

…vite at alle utbetalinger er korrekte. Det holder ikke med manuelle kontroller av og til, eller stikkprøve ved en revisjon. Hver eneste transaksjon må kontrolleres.
… ha full kontroll når det gjelder masterdata, og jobbe proaktivt med vedlikehold av for eksempel kunde- eller leverandørregister.
… unngå at kolleger blir sittende fast med manuelle og repetitive opplysninger, som tar unødig tid og energi.
… beholde en rasjonell oppfølging av leverandører, der leverandører som ikke holder mål, og som leverer under pari, identifiseres.

 

Økonomisjefens utfordring

En stor del av en økonomiavdelings arbeidstid går med til å validere tall. Og økonomisjefen forventes å drive, koordinere og utvikle rutiner og prosesser for å gjøre dette arbeidet så effektivt som mulig. Mange økonomiavdelinger i dag mangler strukturerte og gode løsninger for å effektivisere arbeidet. For å unngå tidkrevende og kostnadskrevende oppgaver må medarbeiderne derfor ha forutsetninger for å kunne utføre arbeidet sitt på den mest effektive måten. Det finnes altså tidsgevinster å hente, der virksomheter som tilpasser organisasjonen sin til digitale prosesser og bruker automatiserte løsninger i sin purchase-to-pay-prosess, vil være ledende og vinne viktige konkurransefordeler.

Mange selskaper i dag er overveldet av ustrukturerte data og har vanskelig for å treffe innsiktsfulle og databaserte beslutninger hvis ikke informasjonen organiseres ved hjelp av en digital løsning. Kan du dessuten spre informasjonen i organisasjonen der den kan utvikles av medarbeidere, skaper du både en validering av tall og økt kvalitet. Ved å forbedre forutsetningene kan det altså oppnås viktige verdier, f.eks. ved å ha korrekte beslutningsgrunnlag i sanntid. Med dette in mente kommer vi her med noen grunner til at akkurat økonomisjefer velger å automatisere rutiner og prosesser for intern kontroll.

 

Her er noen grunner…

 
 • ROI
  Vi hevder at det er ganske enkelt å finne «the return of the investment» når det gjelder å kontrollere at betalinger er korrekte. Bedragerier, svindelselskap, kapitallekkasje, dobbeltbetalinger og administrasjon av dem er noen grunner.
 • Nøkkeltalloppfølging
  Nøkkeltall og mønstre kan følges opp regelmessig ut fra statistikk og indikasjoner, noe som gir beslutningstakere korrekte beslutningsgrunnlag i sanntid.
 • Gi gode forutsetninger, slik at medarbeidere kan gjøre jobben sin
  Som økonomisjef vil man at kollegene skal føle seg trygge på å kunne utføre arbeidet sitt på en effektiv måte. Ved å implementere automatiserte prosesser oppnås en trygghet for at purchase-to-pay-prosessen er gransket i minste detalj.
 • Få verdifull innsikt
  På en enkel og rask måte bidrar automatisering med å gi forretningskritisk selskapsinformasjon som underlag til for eksempel å vurdere leverandører. Ved dessuten å kunne spre informasjonen i organisasjonen berikes og utvikles medarbeidere, og økt kvalitet oppnås.
 • Tidsgevinster kan oppnås
  Ved raskt å sikre sine virksomhetsprosesser gjennom automatisering effektiviseres prosesser og rutiner. Dette frigjør tid hos ansvarlig personell, og de kan fokusere på andre områder som krever mer analyse. 
Okonomisjef CFO reviews
Gode løsninger for å overkomme utfordringene

Inyett One
Digital plattform for intern kontroll

Inyett Detect
Kontroll på hver leverandørbetaling

Inyett Payment Control
Integrer Inyetts plattform for kontroller av leverandørbetalinger direkte i dine systemer

Inyett Registeranalyse
Analyser kunde- og leverandørregistre

Inyett Company Control
Vurdering av kunder og leverandører, f.eks. ved opplegg eller for monitorering. Få kritiske varsler for kunder og leverandører innen områder som Fraud, Finance, Remarks & Observations

Inyett Company Data
Oppdatert selskapsinformasjon

Support