Vår løsning

Prisen
for Inyett One

Inyett One

Vår digitale plattform for internkontroll. Arbeid proaktivt, aktivt og reaktivt for å unngå unødvendige risikoer, utilsiktede feil og ubehagelige forsøk på svindel.

Opprett en konto gratis. Velg deretter hvilke produkter du vil bruke.

Opprett konto gratis!
Vår løsning

Beregn din pris ved å legge inn antall leverandørbetalinger per år!

Produkter

Inyett Detect

Kontroller av leverandørbetalinger

Fra 3 990 sek/mnd.

Inyett Search

Søg og sjekk leverandørinformasjon

Fra 1 900 sek/mnd.

Inyett Analyze

Få innsikt i leverandører og betalinger

Fra 1 900 sek/mnd.

Inyett Guard

Overvåk leverandører i sanntid

Fra 2 190 sek/mnd.

Analyser

Inyett Registeranalyse

Analyserer leverandører og registre

Fra 6 000 sek

Inyett Tillitsanalyse

Identifiser sidejobber og sideaktiviteter

Fra 12 000 sek

Inyett Betalingshistorikkanalyse

Analyserer betalinger tilbake i tid

Fra 8 000 sek/år

Klikk for å teste!

Opprett en gratis konto for å teste!*

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål
Support