Recovery audit av
historiske betalinger

 

Det finnes flere situasjoner der det kan være lurt å granske virksomhetens betalinger tilbake i tid. Når organisasjonen for eksempel har byttet system, kan det være lurt å sammenligne betalingsstrømmer både før og etter byttet for å sjekke at det ikke har skjedd feil. Og når det er tid for revisjon, kan man frigjøre tid til mer rådgivning om man allerede har utarbeidet et godt underlag som revisoren kan granske.

Inyett Betalingshistorikkanalyse finner effektiviseringsmuligheter samtidig som den advarer deg om risikoer og feil. Den gir deg også et situasjonsbilde over viktige nøkkeltall slik at du skal kunne fokusere på andre ting.

 
Inyett Betalingshistorikkanalyse

Tre situasjoner der det er
lurt å sjekke betalingshistorikken

Systembytte

Det er vanlig at det skjer ting i forbindelse med et systembytte. Det er derfor lurt å ha litt ekstra kontroll akkurat da. Kontrollen gjør du ved å sammenligne betalingsstrømmer fra det gamle og nye systemet.

Ny i jobben

Som ny i jobben får man ansvar for både nye og pågående prosjekter innenfor rammene for økonomifunksjonen. En analyse hjelper deg å gjøre en vurdering av hvilke risikoer og muligheter du må reagere på.

Revisjon

En smart og enkel måte å utarbeide betalingsdata på ved revisjon. Få bedre kontroll, og del gode underlag som sparer penger og frigjør mer tid til rådgivning.

Se bakover for å gjøre
gode ting fremover.

Med Inyett Betalingshistorikkanalyse kontrolleres betalinger tilbake i tid. Se bakover for å oppdage feil og risikoer, manuelle feil og eksterne trusler, og skap riktige forutsetninger for å arbeide aktivt med å forbedre internkontroll.

Analysen av historiske betalinger identifiserer alt fra betalinger til klassifiserte svindelselskap, til dobbeltbetalinger, aktører som mangler forhåndsskatt eller som har betydelig gjeld eller betalingsanmerkninger.

Fordelene med å analysere
historiske betalinger

Finn konkrete feiltakelser og risikoer

Ved å analysere over 50 millioner transaksjoner vet vi at en organisasjon har cirka 500 transaksjoner i året som man burde sett litt ekstra på. Det dreier seg om alt fra en enkel dobbeltbetaling til besværlige bedragerier.

Finn effektivitetsgevinster og besparelser

En forutsetning for å finne effektivitetsgevinster og besparelser rundt leverandører og betalinger, er at man analyserer alle betalingsdataene og ikke bare tar stikkprøver. Denne informasjonen gir så et godt grunnlag for effektivitetsgevinster og besparelser.

Se trender og mønstre

For å kunne bygge prosesser og rutiner kreves det at man overvåker og følger mønstre og trender. I stedet for å bygge prosesser og rutiner ut fra enkelthendelser, kan man ta beslutninger basert på data.

Identifiser generelle utviklingspotensialer

Finn utviklingspotensialer. Ved å analysere betalingsdata grenseløst, og ikke etter hvordan den er organisert og kontert i leverandørreskontroen, kan man identifisere helt nye utviklingspotensialer som man kan arbeide med.

De mest kritiske risikoene

Det er vanlig å bygge prosessene og rutinene ut fra hendelser og erfaringer man kjenner til. De beste bedragerne merker man dessverre ikke noe til.

Få et situasjonsbilde over de viktigste nøkkeltallene

Verdifulle og viktige nøkkeltall og opplysninger får man ved å analysere historiske betalingsstrømmer. Man må stoppe opp, zoome ut og få et situasjonsbilde basert på data over tid.

Produktinnhold

Data
Beskrivning
Tillgängligt i
Kontroller på leverantör
Kontroller på betalmottagare, vid tillfället för betalning.
SE/NO
Skuldrating (0-35)
Betalning till betalmottagare med mindre skulder och/eller betalningsanm.
SE/NO
Skuldrating (36-70)
Betalning till betalmottagare med skatteskulder (A-mål) och/eller betalningsanm.
SE/NO
Skuldrating (71-100)
Betalning till betalmottagare med skulder hos Kronofogden, gått i konkurs, fusion, rekonstruktion.
SE/NO
Bluff, Svensk Handel
Betalning till betalmottagare som är registrerad som bluffbolag.
SE/NO
Bluff, Trygg Handel
Betalning till betalmottagare som är registrerad som bluffbolag.
SE/NO
Inaktivt giro
Betalning genomförs till ett inaktivt gironummer.
SE
F-skatt
Betalning till betalmottagare som saknar F-skatt.
SE
MVA
Betalning till betalmottagare som inte är registrerat för MVA
NO
Brønnøysundregistrene
Betalning till betalmottagare som inte är registrerat i Företagsregistret. (Brønnøysundregistrene)
NO
Avvikande kontoförbindelse
Betalning till betalmottagare som inte har en koppling till det organisationsnummer som betalningen var avsedd för.
NO
Avvikande kontoförbindelse (KAR)
Betalning till ett kontonummer som enligt KAR (Bankernas konto- och adressregister) inte ägs av det org.nr som är manuellt kopplat.
NO
Avvikende KID
Betalning till ett KID/Fakturanummer som avviker från vad som vanligtvis används för betalmottagaren.
NO
Kontroller på transaktion
Kontroller av transaktionen, vid tillfället för betalning.
SE/NO
Dubblett (Samma dag)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/ OCR-nummer, samma belopp och samma dag.
SE/NO
Dubblett (Olika dagar)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/OCR-nummer, samma belopp och olika dagar.
SE/NO
Dubblett (Påminnelse)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/OCR-nummer, nästan samma belopp och på olika dagar.
SE/NO
Dubblett (Olika KID)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, men olika KID-nummer, med samma belopp och på samma dag.
NO
Avvikande valuta
Betalning genomförs i en annan valuta än tidigare.
SE/NO
Avvikande belopp
Betalning genomförs med ett belopp som avviker.
SE/NO
Avvikande faktura-/OCR-nr.
Betalning avviker i faktura-/OCR-nummer från vad som normalt sett betalats till betalmottagaren.
SE
Avvikende kontonummer
Betalning till ett kontonummer som avviker från det som vanligtvis används till betalmottagaren.
NO
Limit
Betalning överskrider ett fördefinierat belopp, eller genomförs till en betaltyp som inte ska betalas till, eller till ett specifikt gironummer.
SE/NO
Limit (Avtal)
Betalning överskrider ett (Över 12 månader) fördefinierat belopp, till en betalmottagare som ej är en aktiv avtalsleverantör.
SE/NO
Kontroller på person
Kontroller på personer förknippade med betalmottagaren, vid tillfället för betalning.
SE/NO
Personbevakning
Betalning genomförs till en betalmottagare där en person bevakas i egenskap som styrelseledamot eller verklig huvudman.
SE/NO
Näringsförbud
Betalning genomförs till en betalmottagare där en person i egenskap av styrelseledamot eller verklig huvudman har näringsförbud.
SE
Leverans
Vad som ingår
SE/NO
Data
Leverans av data från analys i önskat format
SE/NO
Rapport
Rapport i pdf-format
SE/NO
Genomgång
Genomgång av resultat via digitalt möte
SE/NO

Klikk for å teste!

Opprett en gratis konto for å teste!*

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål
Support