Inyett Search

Kunsten å kvalifisere en leverandør

Det er vanskelig å vurdere og kontrollere leverandører, til og med for de som gjør det hver dag. Det er sjelden nok med bare én rangering eller kredittopplysning for å være sikker på at rådende leverandørpolicy overholdes, og når det gjelder å granske nøkkeltall og informasjon som er viktig i et internkontrollperspektiv, vet mange ikke hva og hvor man bør begynne å lete.

Det tar dessuten svært mye tid. Cirka 24 minutter i snitt om du spør oss, basert på at man må kontrollere informasjon fra 10 ulike kilder. Det utgjør i gjennomsnitt en halv arbeidsuke i måneden for et svensk selskap.
Monoton tid som kan brukes mer effektivt.

Konsekvensene av manglende rutiner for leverandører kan bli alvorlige og innebære feilbetalinger, manuelt arbeid og forretningsrelasjoner med useriøse leverandører.

For å kunne sikre at alle ansatte har gode forutsetninger og rutiner for å jobbe aktivt med leverandørkontroll, er det viktig å gå ut fra ett og samme verktøy der rutiner kan standardiseres, robotiseres eller til og med automatiseres helt. Og dessuten følges opp …

Nordens smarteste søketjeneste for kunder og leverandører

Inyett Search gir din organisasjon mulighet til riktige prosesser for å kontrollere forretningsrelasjoner og leverandører, i ett og samme verktøy for alle. Få en første proaktiv kontroll før innkjøp, og innsikt som påvirker betalingssikkerheten i et grensesnitt som alle kan forstå. Inyett Search gjør deg oppmerksom på det du bør se nærmere på, og gir et raskt overblikk og riktig beslutningsgrunnlag.

Se om forretningsrelasjoner og leverandører oppfyller godkjente krav, og få oversikt over statusregnskap, stillingsinnehavere, kredittopplysninger, adresser og generell selskapsinformasjon.

Koble informasjon om avtaleleverandører til verktøyet, kommenter og del, og se informasjonen sammen med virksomhetens egne transaksjonsdata til mottakeren. Inyett Search er riktig verktøy for å sikre velfungerende rutiner ved innkjøp og leverandørkontroll.

 
Search

Seks gode ting med Inyett Search

Proaktivitet

Et profesjonelt verktøy for bedriftssøk som man kan bygge sine rutiner og rammeverk på.
Ingen uventede endringer, ingen villedende reklame.

Betalingssikkerhet

Se bedriftsinformasjon sammen med historikk fra virksomhetens betalinger til selskapet. Unikt.

Up-to-date

Del og kommenter leverandørkontroller, og følg opp at kontroller er gjennomført.

Rangering

En rangering utarbeidet i et internkontrollperspektiv. Ikke bare ut fra kredittvurdering. Det er ikke nok.

Visuelt. Enkelt.

Tydelig bedriftsinformasjon, på samme måte for hele organisasjonen i ett og samme verktøy. Lett å konsumere.

Datakvalitet og innovasjon

Pålitelig og sikker bedriftsinformasjon som alltid er oppdatert, i et verktøy som hele tiden er under utvikling.

TK618, en ny standard for sikker handel

Via SIS, det svenske instituttet for standarder, er det satt ned en komité som skal utarbeide en ny standard på området «Å kontrollere en leverandør».

Formålet med arbeidet er å definere en standard for informasjonen som trengs for å sikre at leverandører og bestillere opptrer på en pålitelig måte, slik at «sikre forretninger» kan finne sted.

Komiteens formann sier følgende:
– Målet er å gjøre det lettere for seriøse leverandører å vise at de lever opp til kravene som næringslivet og samfunnet stiller for å kunne bli betraktet som en god og sikker leverandør. Initiativet skal også gi riktige forutsetninger for å vurdere leverandører på like vilkår i anbudsrunder.

 

Produktinnhold

Inyett Search
Beskrivning
Tillgängligt i
Information om företaget
Fullständig företags- och ekonomisk information
SE/NO
Företagsinformation
Grundinformation om företaget
SE/NO
Organisationsnummer
(T.ex 5567804348)
SE/NO
Företagsnamn
(T.ex. Inyett AB)
SE/NO
C/O address
SE/NO
Address
(T.ex. Drottninggatan 20-22)
SE/NO
Postkod
(T.ex. 25221)
SE/NO
Telefonnummer
(T.ex. 042-210007)
SE/NO
Faxnummer
SE/NO
Email
(T.ex. kundtjanst@inyett.se)
SE/NO
Hemsida
(T.ex. www.inyett.com)
SE/NO
Region
(T.ex. Skåne)
SE/NO
Land
(T.ex. Sverige)
SE/NO
Bolagstyp
T.ex. ‘AB’ med tillhörande beskrivning, exempelvis ‘Privat aktiebolag’
SE/NO
Registreringsdatum
(T.ex 11/8/2008)
SE/NO
F-skatt (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Moms (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Arbetsgivare (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Bolagsstatus
Aktivt / Inaktivt med eventuell beskrivning och datum (T.ex. 8/11/08)
SE/NO
SNI kod / SNI beskrivning
Primär SNI kod med beskrivning, samt kompletterande SNI koder (T.ex. 60200)
SE/NO
Stad
(T.ex. Helsingborg)
SE/NO
Momsreg.nr.
(T.ex. SE01154666)
SE/NO
Firmatecknare
(T.ex. Anders Svensson)
SE/NO
Verksamhetstext
(T.ex. Möbelaffär”)
SE/NO
Namnregistreringar
Namn och registreringsdatum
SE/NO
Arbetsställen
Grundläggande information om arbetsställen
SE/NO
Besöksadress
Grundläggande adressinformation
SE/NO
Kontoinformation
Aktiva gironummer kopplade till bolaget
SE/NO
Gironummer
Aktivt gironummer
SE
Typ
Bankgiro, Plusgiro, Bankkonto, Utland
SE
Verklig huvudman
Förknippade personer till företaget i egenskap av verklig huvudman
SE/NO
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE/NO
Personnummer
Personnummer för respektive person
SE
Ägarinformation
Information om ägandet för svenska onoterade aktiebolag
SE/NO
Antal
Totalt antal aktier
SE
Ägare
Fullständigt namn och eventuell ålder
SE
Innehav
Antal aktier och andel i procent
SE
Datum
Datum för datainhämtning
SE/NO
Medlemskap
Information om medlemskap för bolaget
SE/NO
Byggföretagen
Registrerat medlemskap i Byggföretagen
SE/NO
Styrelseinformation
Information om styrelseuppgifter
SE/NO
Styrelsemedlemmar
Antal förknippade styrelsemedlemmar
SE/NO
Personnummer
Personnummer för respektive styrelsemedlemC
SE/NO
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE/NO
Roll
Styrelsemedelmmens roll med kod (T.ex. ledamot)
SE/NO
Status
Aktiv eller inaktiv
SE/NO
Datum
Till och från datum
SE/NO
Ekonomi (Grundläggande)
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Aktiekapital
1000
SE/NO
Antal anställda
55
SE/NO
Antal anställda (Intervall)
50-99 anställda
SE/NO
Omsättning
99736
SE/NO
Omsättning (Intervall)
20000 – 49999 tkr
SE/NO
Rörelseresultat
18851
SE/NO
Resultat efter finansiella poster
18366
SE/NO
Årets resultat
13135
SE/NO
Summa eget kapital
31582
SE/NO
Summa tillgångar
79157
SE/NO
Kassa och bank
12414
SE/NO
Soliditet (%)
47
SE/NO
Kassalikviditet (%)
135,1
SE/NO
Nettomarginal (%)
18,4
SE/NO
Omsättning per anställd (KSEK)
1835
SE/NO
Ekonomi (Fullständig)
Fullständigt bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Nyckeltal
Fullständiga nyckeltal från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Resultaträkning
Fullständig resultaträkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Balansräkning
Fullständig balansräkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Noter
Fullständiga noter från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Ekonomi (Koncern)
Grundläggande & fullständig ekonomi om koncern
SE/NO
Grundläggande
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Fullständig
Fullständig bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Koncernstruktur
Information om koncernstruktur
SE/NO
Nivå
Nivå i koncernstruktur
SE/NO
Koncernmoderbolag
Organisationsnummer
SE/NO
Närmaste moderbolag
(T.ex. Visma AB)
SE/NO
Landskod & Land
(T.ex. SE och Sverige)
SE/NO
Bedömning av företaget
Kvalificering av företaget utifrån affärskritiska faktorer
SE/NO
Inyett Main Rating
Huvudrating på företag
SE/NO
Fraud rating
Rating baserad på bedrägligt beteende
SE/NO
Financial rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
Debt rating
Rating baserad på kreditrating
SE/NO
Remarks rating
Rating baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
Observations rating
Rating baserad på noterbara observationer
SE/NO
Inyett Fraud Rating
Rating baserad på koppling till bluff- & sanktionslistor
SE/NO
Svensk Handel
Registrering på Svensk Handels Varningslistan
SE
Trygg Handel
Registering på Trygg Handels Svarteliste
NO
Sanktion (Matchscore)
Kommer snart!
SE/NO
Inyett Finance Rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
Soliditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Vinstmarginal (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Kassalikviditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Resultat (Sjunkande)
SE/NO
Omsättning (Sjunkande)
SE/NO
Finansiell data saknas
SE/NO
Skuldsättningsgrad
SE/NO
Ränteteckningsgrad
SE/NO
Riskbuffert
SE/NO
Inyett Debt rating
Rating baserad på kreditrating
SE
Konkurs
SE
Ansökan om likvidation av bolaget
SE
Konkursansökan
SE
Under rekonstruktion
SE
Skatteskulder (A-Mål) och betalningsanm.
SE
Mindre skulder och/eller betalningsanm.
SE
Inga skulder eller betalningsanmärkningar
SE
Fullständiga uppgifter saknas
SE
Enskild firma/Handelsbolag
SE
Inyett Remarks
Rating baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
F-skatt
Information om F-skatt saknas (Ja/Nej)
SE
Näringsförbud
Information om förknippad person till företaget innehar näringsförbud
SE
Ej registrerad arbetsgivare
Information om företag är registrerad arbetsgivare (Ja/Nej)
SE
Revisor saknas (Behöver ha revisor)
Information om revisor saknas, där företaget enligt lag ska ha revisor
SE
Oren årsredovisning
Årsredovisning innehåller väsentlig notering
SE
Ökänd adress
Information om företag som förknippas med ökänd address
SE
Ej momsregistrerad
Information om företaget saknar momsregistrering (Ja/Nej)
SE/NO
Kreditfakturor (Observerade)
Mindre andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Kreditfakturor (Hög)
Större andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Inyett Observations
Rating baserad på noterbara observationer
SE/NO
SNI okänd
Företaget saknar registrerad SNI-kod
SE
Väldigt ung eller väldigt gammal styrelseledamot/Verklig huvudman
Avser personer förknippade med företaget
SE
Utlandsbosatt inom ESS
Avser personer förknippade med företaget
SE
Ej kollektivt ansluten
Företaget är ej kollektivt ansluten
SE
Revisor saknas (Behöver inte revisor)
Information om att revisor saknas, men företaget behöver enligt lag ej ha revisor
SE
Boxadress eller c/o adress
Företaget är registrerat med endast en box- eller C/O-address
SE
NACE okänd
Företaget saknar NACE-kod
NO
Externa kostnader
Företaget bedöms ha höga externa kostnader
SE/NO
Styrelse utbytt
Företagets styrelse har nyligen bytts ut
SE/NO
Notis i revisionsberättelsen
Notering förekommer i revisionsberättelse
SE/NO
Hög omsättningsförändring på kort tid
Företaget bedöms ha hög omsättningsförändring på kort tid
SE/NO
Hög omsättning trots få anställda
Företaget bedöms ha hög omsättningsförändring trots få anställda
SE/NO
Nystartat företag
Företaget är nyligen startat
SE/NO
Telefonnummer saknas
Företaget saknar registrerat telefonnummer
SE/NO
Postadress saknas
Företaget saknar registrerat postaddress
SE/NO
Verktyg
Tillgängliga verktyg i Inyett Search
SE/NO
Kreditupplysningar
Hämta liten/stor kreditupplysning
SE/NO
Utlandsupplysningar
Hämta företagsupplysning på utländska företag
SE/NO
Årsredovisningar
Hämta årsredovisningar
SE/NO
Uppföljning
Dokumentation och uppföljning
SE/NO
Bevaka
Lägg till bolag för bevakning i Inyett Guard
SE/NO
Taggar
Markera företag med taggar (Ex. Factoring, Spärr, Strategisk leverantör)
SE/NO
Dokumentera
Dokumentera på företagskort
SE/NO
Sökhistorik
Se sökhistorik på företag
SE/NO
Konto
Användande och abonnemang
SE/NO
Fritt antal användare
Fritt antal användare, ‘Superusers’ och ‘Users’
SE/NO
Fri support
Support via chat / mail / telefon, alla arbetsdagar mellan 8-17
SE/NO

Klikk for å teste!

Opprett en gratis konto for å teste!*

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål
Support