Inyett Tillitsanalyse

Følg opp på bigeskjefter og
sidevirksomheter i
organisasjonen

 

Det er ikke helt uvanlig at en ansatt tar oppdrag i andre selskaper eller organisasjoner i tillegg til hovedarbeidsgiveren. Det kan være bigeskjefter som å være varamedlem i barnets idrettslag, formann i borettslaget eller styremedlem i selskapet til et familiemedlem. Cirka 10 % av alle ansatte i en organisasjon har en eller annen form for oppdrag som arbeidsgiveren sannsynligvis ikke kjenner til.

Å ha en bigeskjeft trenger ikke være noe som påvirker relasjonen med arbeidsgiveren, men det finnes alvorlige situasjoner der bigeskjeften til en ansatt kan være direkte skadelig for virksomheten. Det kan for eksempel være ansatte som bevisst driver en sidevirksomhet som er konkurrerende, eller en kollega som utnytter sin stilling til å påvirke beslutninger som den ansatte deretter tjener på økonomisk.

 
Värde transaktioner till mdär aktiv bisyssla finns Genomsnitt för register 89.104:- Tidigare resultat +1,2% Antalet aktiva betalat till 25 st 16,4% Genomsnitt för register 6,35% Tidigare resultat +5% Antal personer medaktiv bisyssla 153 st 1% Genomsnitt för register 10,3% Tidigare resultat +7% 73.234:-
Inyett Tillitsanalyse

Få et samlet bilde over bigeskjefter

Inyett Tillitsanalyse gir et samlet bilde over bigeskjefter og sidevirksomheter innen organisasjonen. Analysen identifiserer ansatte med en aktiv eller historisk ekstrajobb, formen for engasjement og i hvilken organisasjon bigeskjeften pågår eller har funnet sted. Dessuten kan analysen gjøre oppmerksom på om det har forekommet betalinger fra arbeidsgiveren til de tilknyttede selskapene.

Derfor er Inyett Tillitsanalyse bra!

  • Identifiser ansatte som driver med konkurrerende virksomhet
  • Minimer risikoen for internt bedrageri
  • Unngå eventuelle interessekonflikter
  • Hindre negativ påvirkning på arbeidsrollen
 

Bigeskjefter som bør
undersøkes nærmere…

 

Det er en allmenn oppfatning om at det er fullt tillatt å drive en bigeskjeft, noe det også er. I de aller fleste tilfeller. Men det er en rekke risikoer knyttet til ansatte som driver en bigeskjeft.

En bigeskjeft anses som risikofylt når…
… den påvirker arbeidet til den ansatte negativt.
… den påvirker arbeidsrelasjonen eller tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
… den er direkte konkurrerende med hovedarbeidet til den ansatte
… den ansatte sitter i styret i selskaper som er kunder eller leverandører
… den ansatte har oppdrag som er tid- og energikrevende.

 

Har jeg rett til å sjekke
bigeskjeftene til de ansatte?

 

De aller fleste organisasjoner og virksomheter, både private og offentlige, har en eller annen form for policy når det gjelder bigeskjefter og hva som er tillatt. Fordi virksomheter ofte har en policy rundt bigeskjefter, kan det anses som relevant, og i tråd med god praksis på arbeidsmarkedet, å følge opp policyen og sørge for at den overholdes. Den ansatte har som regel også en plikt til å gi opplysninger om sine bigeskjefter når en arbeidsgiver ber om det.

Det er alltid viktig å ha den ansattes personlige integritet i tankene i denne typen saker, så ved den minste tvil anbefaler vi at man søker juridisk bistand.

Her finner du tre gode tekster om emnet…

» Bisyssla offentlig sektor (Arbetsgivarverket)
» Den anställdes lojalitetsplikt (Akademikerförbundet SSR)
» Bisyssla vid olika anställningar (Civilekonomerna)

 

Hvordan Inyett
behandler data

 

Dataunderlaget sendes fra oppdragsgiver til oss i et sikkert låst miljø, der filene havner på et SFTP-sikkert sted. Deretter analyserer vi data og sammenstiller underlaget for deretter å legge dem i et SFTP-sikkert miljø igjen. Her kan oppdragsgiveren hente underlaget, og når vi er sikre på at arbeidsgiveren har fått informasjon fra analysen vår, slettes dataene fra systemene etter 3 dager.

Inyett jobber hardt for at kunder skal føle seg trygge og sikre på hvordan vi behandler kundenes data.

Vi har satt inn følgende tiltak

  • Vi har publiseringsautorisasjon, som betyr at databasen er grunnlovsbeskyttet i henhold til ytringsfrihetsloven
  • Vi har en Data Protection Officer (DPO) som aktivt arbeider med personvernspørsmål, for eksempel å sikre overholdelse i henhold til GDPR
  • Vi har en kredittopplysningstillatelse
  • Vi er ISO-sertifisert innen ISO14001 og ISO9001, men jobber aktivt med å innrette prosessene i tråd med kravene i ISO27001
 

Produktinnhold

Data
Beskrivning
Tillgängligt i
Information om person
Information om person förknippad med analyserad personuppgift
SE
Namn
För- och efternamn
SE
Personnummer
Personnummer
SE
Aktuella styrelseengagemang
T.ex ledamot, ordförande eller motsvarande
SE
Historiska styrelseengagemang
T.ex ledamot, ordförande eller motsvarande
SE
Position eller titel
Verklig huvudman
SE
Information om företag
Företagsinformation förknippat med analyserad personuppgift
SE
Organisationsnummer
Förknippat organisationsnummer
SE
Bolagstyp
Förknippat bolagstyp
SE
Bolagets status
Förknippat bolagsstatus
SE
Senaste transaktion
Senast genomförd betalning till förknippad betalmottagare
SE
Leverans
Vad som ingår
SE
Data
Leverans av data från analys i önskat format
SE
Rapport
Rapport i pdf-format
SE
Genomgång
Genomgång av resultat via digitalt möte
SE

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor
Support