Om webbplatsen

PUL/GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts EU-direktivet, och därmed även PUL, av en ny dataskyddsförordning (i dagligt tal GDPR -General Data Protection Regulation), som blir gällande lag i Sverige och övriga EU/EES.

Inyett arbetar aktivt med frågor kring informationssäkerhet och GDPR. Vi har därmed en struktur och ett konkret tillvägagångssätt när vi hanterar vår information. Genom att aktivt arbeta utifrån riktlinjerna inom GDPR har vi kontroll på vilka informationstillgångar som finns samt vilka krav och behov som ställs på informationssäkerheten.