Om webbplatsen

ISO 9001 OCH 14001

Fördelar med ett kvalitetsledningssystem
Allt fler företag inser vikten av att vara ISO-certifierade. Certifieringen är ett bevis på att Inyetts kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett av våra sätt att svara på de krav och önskemål som kunder och leverantörer ställer på oss. För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO-certifierat företag vet du också att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

Fördelar med ett miljöledningssystem
Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för att vårt företag får en minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger oss även:

  • Ökad processeffektivitet
  • Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
  • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
  • Ökad andel förnybara resurser och system
  • Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
  • Ökad kompetens i organisationen
  • Ökad dialog mellan organisation och intressenter.

 

ISO 9001 ISO 14001