Om webbplatsen

Kvalitetspolicy

Inyett AB arbetar med att hjälpa företag och organisationer till förbättrad ekonomisk internkontroll. Vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

Kvalitetsarbete
Varje medarbetare på Inyett bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst, genom professionellt genom förda tjänsteleveranser och med ett tjänsteutbud som möter kundernas behov. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi följa hur vi lyckas med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Vår kvalitetspolicy
Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Inyett bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten/servicen i rätt tid.

  • Våra kunder ska uppleva ett gott bemötande och en hög tillgänglighet.
  • Verksamheten ska präglas av en gynnsam förbättringskultur genom bl.a. öppenhet vad gäller problemlösning och en engagerad ledning.
  • Vi ska uppfylla samtliga krav som ställs på vår verksamhet genom lagar, författningar och avtal.
  • Vi ska sträva efter en så hög kvalitet på vårt arbete att vi får nöjda kunder och blir framgångsrika i vår verksamhet.
  • Vi skall minst leverera service och tjänster enligt de krav som överenskommits samt ständigt sträva efter ökad kundnytta och förbättring av verksamheten.
  • Genom att alla medarbetare ges en hög motivation och känsla för ansvar skall vi nå en hög och jämn kvalité.
  • Vi ska ständigt sträva efter förbättringar och kontrollsystem för att säkerställa utlovad kvalité.
  • Vi åtar oss att tillämpa tillgängliga krav från intressenter och kunder, lagar och förordningar är minimikrav för vår verksamhet.