Om webbplatsen

GDPR/Privacy policy

Inyett arbetar aktivt med frågor kring informationssäkerhet och GDPR. Vi har därmed en struktur och ett konkret tillvägagångssätt när vi hanterar vår information. Genom att aktivt arbeta utifrån riktlinjerna inom GDPR har vi kontroll på vilka informationstillgångar som finns samt vilka krav och behov som ställs på informationssäkerheten.

Behandlingen av personuppgifter om Inyetts kunder
Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Inyett AB. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig
Inyett AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Observera att vårt norska dotterbolag Inyett AS är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för deras verksamhet.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Inyett AB kan du vända dig till vår Kundtjänst via e-post kundtjanst@inyett.se eller telefon 042-21 00 07. Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen

Inyett AB
Drottninggatan 20-22
252 21 Helsingborg, Sverige

Beställningar och reklamationer
När du beställer en vara eller tjänst hos Inyett AB via till exempel Internet, telefon eller direkt av våra säljare, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Inyetts tjänster samt för marknadsföringsändamål inom den koncern som Inyett AB tillhör (inga personuppgifter lämnas ut utanför koncernen). Personnummer registreras endast när våra kunder vill använda BankID som inloggningsalternativ. Vid reklamationer/klagomål kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier.

Uppgifter om företag
För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Inyett AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet (adress finns ovan). Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Kundtjänst (kontaktinformation finns ovan).