Om webbplatsen

Utgivningsbevis

Inyett AB innehar utgivningsbevis och därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen.

Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som exempelvis massmediaföretag. Men även mindre företag och privatpersoner kan ansöka om utgivningsbevis för att få sin webbplats grundlagsskyddad.

Vad innebär grundlagsskydd?
Grundlagsskyddet innebär bland annat att:

  • Särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
  • Utgivaren ansvarar för det som publiceras
  • Meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
  • Myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
  • Personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om dess tillämpning strider mot yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Läs mer här

Utgivningsbevis
Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i personuppgiftslagen inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget/personen som driver webbplatsen behöver din tillåtelse. Alla webbplatser som publicerar personuppgifter har inte utgivningsbevis och för dem gäller personuppgiftslagen.

Läs mer om utgivningsbevis här

Utgivningsbeviset ger dock inte rätt att publicera vad som helst
Ett utgivningsbevis ger inte rätt att publicera vad som helst. De handlingar som strider mot grundlagen som till exempel förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp kan polisanmälas. I vissa fall kan också Justitiekanslern ta upp åtal som handlar om förtal.

Vad kan jag göra om jag inte vill att mina personuppgifter ska finnas på en webbplats?
Kontakta ansvarig utgivare för webbplatsen och be att dina uppgifter tas bort. Utgivningsbevis för webbplatsen innebär att Inyett har rätt att publicera uppgifterna och behöver inte ta bort dem. Myndigheten för press, radio och tv kan inte ta bort personuppgifter åt dig eller be företaget/personen som driver webbplatsen ta bort uppgifterna.

Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis för sin webbplats. Det är Myndigheten för press, radio och tv som utfärdar utgivningsbevis.

Läs mer om personuppgiftslagen (PUL)
Sök i tillståndsregistret
Läs mer om utgivningsbevis