Om webbplatsen

Utgivningsbevis

Inyett AB innehar utgivningsbevis och därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen.

Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som exempelvis massmediaföretag. Men även mindre företag och privatpersoner kan ansöka om utgivningsbevis för att få sin webbplats grundlagsskyddad.

Vad innebär grundlagsskydd?
Grundlagsskyddet innebär bland annat att:

  • Särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
  • Utgivaren ansvarar för det som publiceras
  • Meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
  • Myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
  • Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller när det strider mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Förordningen påverkar alltså inte verksamheter med utgivningsbevis och massmedieföretags automatiskt skyddade databaser.
  • På Datainspektionens webbplats finns information om GDPR.
Utgivningsbevis
Företag, organisationer och privatpersoner vars databaser, exempelvis en webbplats, som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger ett motsvarande grundlagsskydd. Det är frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

Läs mer om utgivningsbevis här.
Läs mer om vad en databas är här.

Personuppgifter på nätet
Vi får många frågor som gäller personuppgifter som publiceras på webbplatser. Vi vill här förklara några av de regler som gäller och hur det kan komma sig att personuppgifter i vissa fall får publiceras utan din tillåtelse.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och utgivningsbevis
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Den kallas också GDPR och ersätter personuppgiftslagen.

Ett utgivningsbevis innebär att förordningens regler om personuppgiftsbehandling inte gäller när det skulle strida mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Förordningen påverkar alltså inte databaser med utgivningsbevis och massmedieföretags automatiskt skyddade databaser.

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för de nya reglerna, skriver på sin webbplats om hur GDPR kommer att påverka verksamheter med utgivningsbevis.

Utgivningsbevis ger grundlagsskydd
Ett utgivningsbevis innebär att exempelvis en webbplats får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i dataskyddsförordningen inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget/personen som driver webbplatsen behöver din tillåtelse.

Läs mer om utgivningsbevis.

Alla webbplatser som publicerar personuppgifter har inte utgivningsbevis och för dem gäller dataskyddsförordningen. Du kan söka i vårt tillståndsregister och få reda på om en viss webbplats har utgivningsbevis.

Gränser för yttrandefriheten
Ett utgivningsbevis ger inte rätt att publicera vad som helst. Innehåll som strider mot grundlagen som till exempel förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp kan polisanmälas.

Vad kan jag göra om jag inte vill att mina personuppgifter ska finnas på en webbplats?
Myndigheten för press, radio och tv kan inte ta bort personuppgifter åt dig eller be företaget/personen som driver webbplatsen att ta bort uppgifterna. Kontakta istället den som driver webbplatsen och be att dina uppgifter tas bort. Men om det finns ett utgivningsbevis för webbplatsen så har de rätt att publicera uppgifterna och behöver inte ta bort dem.

Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis för sin webbplats. Det är Myndigheten för press, radio och tv som utfärdar utgivningsbevis.