Kan du läsa en kreditupplysning för att bedöma om ett företag är okay att göra affärer med? Så många som 6 av 10 känner en osäkerhet när det kommer till att tolka en kreditupplysning i syfte att bedöma en leverantör.

Gör Inyetts Upplysningsquizet och se vad du kan!