Kan du läsa en kreditupplysning för att bedöma om ett företag är okay att göra affärer med? Så många som 6 av 10 känner en osäkerhet när det kommer till att tolka en kreditupplysning i syfte att bedöma en leverantör.

Gör Inyetts Upplysningsquizet och se vad du kan!

Skiljer sig riskklassen i en kreditupplysning åt mellan olika kreditupplysningsföretag?

Rätt! Fel!

Måste det finnas ett legitimt skäl för att göra en kreditupplysning på ett företag?

Rätt! Fel!

Skickas en omfrågandekopia till det omfrågade företaget när du gör en kreditupplysning?

Rätt! Fel!

Vilken myndighet ansvarar för tillsynen av kreditupplysningsföretagen?

Rätt! Fel!

I en kreditupplysning finns en rating-skala. Vad står den för?

Rätt! Fel!

Hur många företag i Sverige har kreditupplysningstillstånd?

Rätt! Fel!

Har nystartade aktiebolag utan bokslut en högre riskprognos?

Rätt! Fel!

Är ett företags riskklass/rating alltid en objektiv bedömning?

Rätt! Fel!

Vi har skickat resultatet till e-postadressen du angav. Fick du alla rätt?

Få resultatet skickat till din e-post