Kan du läsa en kreditupplysning för att bedöma om ett företag är okay att göra affärer med? Så många som 6 av 10 känner en osäkerhet när det kommer till att tolka en kreditupplysning i syfte att bedöma en leverantör.

Gör Inyetts Upplysningsquizet och se vad du kan!

Har nystartade aktiebolag utan bokslut en högre riskprognos?

Rätt! Fel!

Vilken myndighet ansvarar för tillsynen av kreditupplysningsföretagen?

Rätt! Fel!

Är ett företags riskklass/rating alltid en objektiv bedömning?

Rätt! Fel!

Hur många företag i Sverige har kreditupplysningstillstånd?

Rätt! Fel!

Skiljer sig riskklassen i en kreditupplysning åt mellan olika kreditupplysningsföretag?

Rätt! Fel!

I en kreditupplysning finns en rating-skala. Vad står den för?

Rätt! Fel!

Måste det finnas ett legitimt skäl för att göra en kreditupplysning på ett företag?

Rätt! Fel!

Skickas en omfrågandekopia till det omfrågade företaget när du gör en kreditupplysning?

Rätt! Fel!

Vi har skickat resultatet till e-postadressen du angav. Fick du alla rätt?

Få resultatet skickat till din e-post