Analyserar leverantörer och register

Säkerställ rätt information med Inyett Registeranalys

Få insikter om dina leverantörer

Inyett Registeranalys analyserar leverantörer och register och indikerar för felaktigheter och manuella misstag. Identifiera särskilt riskfyllda relationer, och säkerställ att samtliga register är uppdaterade med rätt information inför framtida affärer.

Detta är Inyett Registeranalys

Vid en Registeranalys kontrollerar Inyett ert befintliga leverantörsregister genom vår tjänst, och flaggar för oegentligheter och felaktigheter i registret. Vi kontrollerar om samtliga leverantörer innehar F-skatt, har skulder hos Kronofogden, om gironummer är aktiva och överensstämmer med organisationsnumret, om det finns dubbletter i ert register, och mycket mer.

…och därför är den bra

  • Identifiera vilka delar i registerhanteringen som är särskilt riskfyllda.
  • Se relationer som inte uppfyller era godkända krav.
  • Hitta relationer som bör passiv- markeras och/eller betalningsspärras.
  • Säkerställ rätt bolagsuppgifter i dina register.
  • Möjligheten att införa systembaserade kontroller vid inregistrering av nya relationer.

Så går det till

Du laddar upp

Du exporterar ert leverantörsregister till Excel och lämnar över det till oss. Det är i trygga händer, fråga gärna hur!

Vi analyserar

Vi analyserar mot alla våra register. Vi fyller på med information som saknas och flaggar upp för saker att titta närmre på.

Vi presenterar

Tillsammans går vi igenom resultatet och vad du kan göra med det. Det tar ungefär 60 minuter.

Vi levererar

Vi skickar över resultatet i det format som är bäst för er och ni uppdaterar ert leverantörsregister manuellt eller automatiskt.

Inyett Registeranalys

5 sek/lev.

Startavgift 1500 sek

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.