Produktinnehåll

Inyett Company Data
Beskrivning
Ref.
Tillgängligt i
Information om företaget
Fullständig företags- och ekonomisk information
SE/NO
Företagsinformation
Grundinformation om företaget
SE/NO
Organisationsnummer
(T.ex 5567804348)
SE/NO
Företagsnamn
(T.ex. Inyett AB)
SE/NO
C/O address
SE/NO
Address
(T.ex. Drottninggatan 20-22)
SE/NO
Postkod
(T.ex. 25221)
SE/NO
Telefonnummer
(T.ex. 042-210007)
SE/NO
Faxnummer
SE/NO
Email
(T.ex. kundtjanst@inyett.se)
SE/NO
Hemsida
(T.ex. www.inyett.com)
SE/NO
Region
(T.ex. Skåne)
SE/NO
Land
(T.ex. Sverige)
SE/NO
Bolagstyp
T.ex. ‘AB’ med tillhörande beskrivning, exempelvis ‘Privat aktiebolag’
SE/NO
Registreringsdatum
(T.ex 11/8/2008)
SE/NO
F-skatt (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Moms (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Arbetsgivare (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Bolagsstatus
Aktivt / Inaktivt med eventuell beskrivning och datum (T.ex. 8/11/08)
SE/NO
SNI kod / SNI beskrivning
Primär SNI kod med beskrivning, samt kompletterande SNI koder (T.ex. 60200)
SE/NO
Stad
(T.ex. Helsingborg)
SE/NO
Momsreg.nr.
(T.ex. SE01154666)
SE/NO
Firmatecknare
(T.ex. John Andersson)
SE/NO
Verksamhetstext
(T.ex. Möbelaffär”)
SE/NO
Namnregistreringar
Namn och registreringsdatum
SE/NO
Arbetsställen
Grundläggande information om arbetsställen
SE/NO
Besöksadress
Grundläggande adressinformation
SE/NO
Kontoinformation
Aktiva gironummer kopplade till bolaget
SE
Gironummer
Aktivt gironummer
SE
Typ
Bankgiro, Plusgiro, Bankkonto, Utland
SE
Verklig huvudman
Förknippade personer till företaget i egenskap av verklig huvudman
SE
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE
Personnummer
Personnummer för respektive person
SE
Ägarinformation
Information om ägandet för svenska onoterade aktiebolag
SE
Antal
Totalt antal aktier
SE
Ägare
Fullständigt namn och eventuell ålder
SE
Innehav
Antal aktier och andel i procent
SE
Datum
Datum för datainhämtning
SE
Medlemskap
Information om medlemskap för bolaget
SE
Byggföretagen
Registrerat medlemskap i Byggföretagen
SE
Styrelseinformation
Information om styrelseuppgifter
SE/NO
Styrelsemedlemmar
Antal förknippade styrelsemedlemmar
SE/NO
Personnummer
Personnummer för respektive styrelsemedlemC
SE/NO
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE/NO
Roll
Styrelsemedelmmens roll med kod (T.ex. ledamot)
SE/NO
Status
Aktiv eller inaktiv
SE/NO
Datum
Till och från datum
SE/NO
Ekonomi (Grundläggande)
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Aktiekapital
1000
SE/NO
Antal anställda
55
SE/NO
Antal anställda (Intervall)
50-99 anställda
SE/NO
Omsättning
99736
SE/NO
Omsättning (Intervall)
20000 – 49999 tkr
SE/NO
Rörelseresultat
18851
SE/NO
Resultat efter finansiella poster
18366
SE/NO
Årets resultat
13135
SE/NO
Summa eget kapital
31582
SE/NO
Summa tillgångar
79157
SE/NO
Kassa och bank
12414
SE/NO
Soliditet (%)
47
SE/NO
Kassalikviditet (%)
135,1
SE/NO
Nettomarginal (%)
18,4
SE/NO
Omsättning per anställd (KSEK)
1835
SE/NO
Ekonomi (Fullständig)
Fullständigt bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Nyckeltal
Fullständiga nyckeltal från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Resultaträkning
Fullständig resultaträkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Balansräkning
Fullständig balansräkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Noter
Fullständiga noter från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Ekonomi (Koncern)
Grundläggande & fullständig ekonomi om koncern
SE/NO
Grundläggande
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Fullständig
Fullständig bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Koncernstruktur
Information om koncernstruktur
SE/NO
Nivå
Nivå i koncernstruktur
SE/NO
Koncernmoderbolag
Organisationsnummer
SE/NO
Närmaste moderbolag
(T.ex. Visma AB)
SE/NO
Landskod & Land
(T.ex. SE och Sverige)
SE/NO
Firmatecknare
Firmatecknare för organisation
SE/NO
Bedömning av företaget
Kvalificering av företaget utifrån affärskritiska faktorer
SE/NO
Inyett Main Rating
Huvudrating på företag
SE/NO
Fraud rating
Rating baserad på bedrägligt beteende
SE/NO
Financial rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
Debt rating
Rating baserad på kreditrating
SE/NO
Remarks rating
Rating baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
Observations rating
Rating baserad på noterbara observationer
SE/NO
Inyett Fraud Rating
Rating baserad på koppling till bluff- & sanktionslistor
SE/NO
Svensk Handel
Registrering på Svensk Handels Varningslistan
SE
Trygg Handel
Registering på Trygg Handels Svarteliste
NO
Sanktion (Matchscore)
Kommer snart!
SE/NO
Inyett Finance Rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
Soliditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Vinstmarginal (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Kassalikviditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Resultat (Sjunkande)
SE/NO
Omsättning (Sjunkande)
SE/NO
Finansiell data saknas
SE/NO
Skuldsättningsgrad
SE/NO
Ränteteckningsgrad
SE/NO
Riskbuffert
SE/NO
Inyett Debt rating
Rating baserad på kreditrating
SE
Konkurs
SE/NO
Ansökan om likvidation av bolaget
SE/NO
Konkursansökan
SE/NO
Under rekonstruktion
SE/NO
Skatteskulder (A-Mål) och betalningsanm.
SE/NO
Mindre skulder och/eller betalningsanm.
SE/NO
Inga skulder eller betalningsanmärkningar
SE/NO
Fullständiga uppgifter saknas
SE/NO
Enskild firma/Handelsbolag
SE/NO
Inyett Remarks
Rating baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
F-skatt
Information om F-skatt saknas (Ja/Nej)
SE
Näringsförbud
Information om förknippad person till företaget innehar näringsförbud
SE
Ej registrerad arbetsgivare
Information om företag är registrerad arbetsgivare (Ja/Nej)
SE
Revisor saknas (Behöver ha revisor)
Information om revisor saknas, där företaget enligt lag ska ha revisor
SE
Oren årsredovisning
Årsredovisning innehåller väsentlig notering
SE
Ökänd adress
Information om företag som förknippas med ökänd address
SE
Ej momsregistrerad
Information om företaget saknar momsregistrering (Ja/Nej)
SE/NO
Kreditfakturor (Observerade)
Mindre andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Kreditfakturor (Hög)
Större andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Inyett Observations
Rating baserad på noterbara observationer
SE/NO
SNI okänd
Företaget saknar registrerad SNI-kod
SE
Väldigt ung eller väldigt gammal styrelseledamot/Verklig huvudman
Avser personer förknippade med företaget
SE
Utlandsbosatt inom ESS
Avser personer förknippade med företaget
SE
Ej kollektivt ansluten
Företaget är ej kollektivt ansluten
SE
Revisor saknas (Behöver inte revisor)
Information om att revisor saknas, men företaget behöver enligt lag ej ha revisor
SE
Boxadress eller c/o adress
Företaget är registrerat med endast en box- eller C/O-address
SE
NACE okänd
Företaget saknar NACE-kod
NO
Externa kostnader
Företaget bedöms ha höga externa kostnader
SE/NO
Styrelse utbytt
Företagets styrelse har nyligen bytts ut
SE/NO
Notis i revisionsberättelsen
Notering förekommer i revisionsberättelse
SE/NO
Hög omsättningsförändring på kort tid
Företaget bedöms ha hög omsättningsförändring på kort tid
SE/NO
Hög omsättning trots få anställda
Företaget bedöms ha hög omsättningsförändring trots få anställda
SE/NO
Nystartat företag
Företaget är nyligen startat
SE/NO
Telefonnummer saknas
Företaget saknar registrerat telefonnummer
SE/NO
Postadress saknas
Företaget saknar registrerat postaddress
SE/NO
Support