Allmänna villkor

Dessa Allmänna Villkor (1.1) är tillämpliga vid användning av tjänsten Inyett där så avtalats mellan parterna. Klicka på knappen för att läsa eller ladda ner villkoren.