Choose language
Ulf Nordqvist, ansvarig för kund-och leverantörsreskontra på Ragn-Sells.JPG
Tryggheten som Inyett bidrar till i vår betalningsprocess är oerhört värdefull. Inte bara för mig som ytterst ansvarig utan framför allt för mina anställda som dagligen arbetar med betalningar.

Ulf Nordqvist

Ansvarig för kund-och leverantörsreskontra på Ragn-Sells

Inyett-Kvinna-kontorsmiljo-med-mobil

Utmaning

Ragn-Sells stod inför den betydande utmaningen att säkerställa övergripande kontroll över sina leverantörer och etablera en säker betalningsprocess. Målet var att optimera intern kontroll för att säkerställa korrekta betalningar och att företagen Ragn-Sells gör affärer med är pålitliga. Dessutom var det av yttersta vikt att förhindra bedrägerier, minimera mänskliga misstag och skapa en känsla av trygghet för de anställda i deras dagliga arbete.

Inyett-Ekonom-analyserar-finansiella-rapporter

Lösning

Genom att automatisera kontroller på utgående betalningar samt kontinuerliga kontroller på leverantörer och betalningsmottagare, hjälper Inyett till att skapa en trygg betalningsprocess i enlighet med de specificerade kraven Ragn-Sells organisation har. Värdet av en automatiserad och säkrad process från inkommen faktura till utgående betalning gynnar flera delar av organisationen. Att kontinuerligt kunna anpassa och optimera inställningar och funktionalitet till förändringar såväl internt som i omvärlden, säkerställer att Ragn-Sells alltid har säkra betalningar högt på agendan.

Inyett-kollegor-på-promenadmöte

Resultat

För Ragn-Sells har den primära framgången varit förmågan att utföra omfattande kontroller med Inyett innan betalningen skickas till banken. Dessa framsteg har inte bara eliminerat risken för mänskliga misstag utan garanterar också att pengarna hamnar i rätta händer. Med denna lösning kan Ragn-Sells nu arbeta mer effektivt med sina leverantörsbetalningar och frigöra mer tid för andra uppgifter.

Det är extremt frustrerande att råka göra en felbetalning, och tack vare den extra kontrollen vi gör via Inyett så undviker vi detta. Tillsammans måste vi hjälpas åt att optimera och säkra vår vardag, och ta ansvar i att vi inte arbetar med oseriösa aktörer

Ulf Nordqvist

Ansvarig för kund-och leverantörsreskontra på Ragn-Sells

Ragn-Sells

Om Ragn-Sells

Ett av Sveriges främsta företag inom återvinning och miljö

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Företaget stödjer sina kunder och samarbetspartners i att minska sin påverkan på klimatet och miljön genom att samla in avfall, avlägsna miljögifter och säkerställa återanvändning av värdefulla råvaror. Med uppdrag över hela landet och tillgänglighet dygnet runt är Ragn-Sells en nyckelleverantör för många kunder, vilket innebär betydande krav på rätt kompetens och resurser för att möta deras behov. Ragn-Sells koncernen har 2 500 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och en omsättning på 8,7 miljarder SEK år 2022.

Jag har ingen lust att stötta ekonomisk brottslighet, och är villig att betala för att försvåra för kriminella. I det är Inyett en väldigt värdefull tillgång!

Ulf Nordqvist

Ansvarig för kund-och leverantörsreskontra på Ragn-Sells

Vill du veta mer

Vi finns här för dig!

Upptäck hur du kan optimera er intern kontroll med automatiserade processer, precis som Ragn-Sells gjort. Boka ett onlinemöte och låt oss berätta hur du kan få full kontroll på dina betalningar och leverantörer.