Choose language
Ulf Nordqvist, ansvarig för kund-och leverantörsreskontra på Ragn-Sells.JPG
Tryggheten som Inyett bidrar till i vår betalningsprocess är oerhört värdefull. Inte bara för mig som ytterst ansvarig utan framför allt för mina anställda som dagligen arbetar med betalningar.

Ulf Nordqvist

Ansvarig för kund-och leverantörsreskontra på Ragn-Sells

Ragn-Sells återvinning

Lösning

Inyetts lösningar har visat sig vara avgörande för Ragn-Sells ekonomifunktion

Genom att automatisera kontroller på utgående betalningar samt kontinuerliga kontroller på leverantörer och betalningsmottagare, hjälper Inyett till att skapa en trygg betalningsprocess i enlighet med de specificerade kraven Ragn-Sells organisation har. Värdet av en automatiserad och säkrad process från inkommen faktura till utgående betalning gynnar flera delar av organisationen. Att kontinuerligt kunna anpassa och optimera inställningar och funktionalitet till förändringar såväl internt som i omvärlden, säkerställer att Ragn-Sells alltid har säkra betalningar högt på agendan.

Ragn-Sells-logo-1

Om Ragn-Sells

Ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Företaget stödjer sina kunder och samarbetspartners i att minska sin påverkan på klimatet och miljön genom att samla in avfall, avlägsna miljögifter och säkerställa återanvändning av värdefulla råvaror. Med uppdrag över hela landet och tillgänglighet dygnet runt är Ragn-Sells en nyckelleverantör för många kunder, vilket innebär betydande krav på rätt kompetens och resurser för att möta deras behov. Ragn-Sells koncernen har 2 500 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och en omsättning på 8,7 miljarder SEK år 2022.

Vill du veta mer

Vi finns här för dig!

Upptäck hur du kan optimera er interna kontroll med automatiserade processer, precis som Ragn-Sells gjort. Boka ett onlinemöte och låt oss berätta hur du kan få full kontroll på dina betalningar och leverantörer.