Choose language
Cecilia Sandberg
Tidigare utförde vi manuella kontroller själva, och det var tyvärr inte ovanligt att misstag ledde till felbetalningar. Korrigeringen av dessa misstag tog dock mycket onödig tid. Inyett har nu blivit ett ovärderligt verktyg för att förebygga sådana situationer. Man inser inte vad man saknat förrän man fått det

Cecilia Sandberg

Ekonom på Ystadbostäder

Inyett-ekonomisystem-användarvänlighet-kollegialt

Utmaning

Ystadbostäders utmaning var att hitta ett sätt att införa automatiserade processer i sin vardag, för att eliminera mänskliga fel och misstag i hela purchase-to-pay-resan. Målet var att optimera den interna kontrollen för att säkerställa korrekta betalningar och att företagen Ystadbostäder gör affärer med är OK.

Inyett-team-effektiv-strategiplanering-integrerat-stöd

Lösning

Inyetts lösningar har varit en viktig del i att optimera Ystadsbostäders interna kontroll. Genom att införa automatiserade kontroller av utgående betalningar, leverantörer och betalningsmottagare, har Inyett bidragit till en säkrare och mer effektiv inköps- och betalningsprocess hos Ystadbostäder. Detta har gett en tydlig och enkel överblick på eventuella avvikelser som har skett under året. Ystadbostäder jobbar kontinuerligt med att dokumentera direkt i Inyett när en avvikelse sker eller beslut på en specifik leverantör.

Inyett-ekonomiavdelning-effektivt-mote-trygghet-finansiell-översikt

Resultat

För Ystadbostäder är den största fördelen att det görs kontroller av Inyett innan betalningar skickas till banken. Dessa framsteg eliminerar inte bara risken för mänskliga misstag utan garanterar också att pengarna hamnar där de ska. Dessutom ger Inyetts system möjlighet att dokumentera eventuella avvikelser eller förändringar, vilket underlättar för Ystadbostäder att följa upp vid revision.

Dokumentation till revisorer

Dokumentation på avvikelse i betalfil

– Revisorerna uppskattar verkligen underlaget från våra kommentarer på avvikelserna, och ser det som ett effektivt sätt att hantera dokumentationen på, säger Cecilia Sandberg.

Ystadbostäder - Varningsåtgärd Ystadbostäder - Varningsåtgärd
Nu missar vi ingen viktig information om våra leverantörer, eftersom Inyetts kontroller samlar allt på ett ställe. Vi kan på ett enkelt sätt göra kontroll innan val av leverantör tills det är dags för betalning. Det underlättar hela vår purchase-to-pay resa, och framförallt underlättar det vår vardag.

Cecilia Sandberg

Ekonom på Ystadbostäder

Om Ystadbostäder

Kommunägt bostadsbolag sedan 1960

Ystadbostäder, ett kommunägt bostadsbolag i Ystad, har sedan 1960 arbetat för att skapa en balanserad bostadsmarknad. Med en affärsidé att långsiktigt förvalta och utveckla bostadsfastigheter, bidrar de aktivt till kommunens utveckling. De hanterar omkring 1 400 hyreslägenheter, 70 lokaler och 900 parkeringsplatser. Ystadbostäder har 15 dedikerade anställda och omsatte 122 miljoner kronor under 2022.

ystadskylt ystadskylt

Vill du veta mer?

Lås oss berätta hur du kan optimera er intern kontroll

Underlätta vardagen med automatiserade processer. Låt oss berätta vad vi kan hjälpa ert företag med för att få full kontroll på betalningar och leverantörer.