Produkter

Inyett Detect

Kontroll på varje leverantörsbetalning

Från 1 990 sek/månad

Inyett Search

Sök och kontrollera företagsinformation

Från 1 900 sek/månad

Inyett Analyze

Få insikter om leverantörer
och betalningar

Från 1 900 sek/månad

Inyett Guard

Bedömning av leverantörer, t.ex. vid upplägg

Från 2 190 sek/månad

Analyser

Inyett Registeranalys

Analyserar leverantörer
och register

Från 6 000 sek

Inyett Förtroendeanalys

Identifiera bisysslor och sidoverksamheter

Från 12 000 sek

Inyett Betalhistorikanalys

Analysera betalningar
bakåt i tiden

Från 8 000 sek/år

+270 kommuner…and counting!

Offentlig sektor

Ingen betalning
med skattemedel ska
behöva genomföras
okontrollerad

Att få förtroendet att hjälpa fler än 270 kommuner, hundratals kommunala bolag, hälften av alla landsting och flera stora myndigheter, kommer med ett stort ansvar.

Den offentliga upphandlingen motsvarar ett värde om mer än 1000 miljarder kronor varje år. Leverantörsbetalningar från offentlig sektor måste kontrolleras, skyddas och betalas ut på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om att skydda skattemedel som vi alla gemensamt står för, från att inte gå förlorade på grund av misstag, fel och bedrägerier.

Därför ska man få ett bättre pris.
Prata med vårt team för offentlig sektor.

Boka tid för frågor

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor
Support