Priset för Inyett Detect

Priset är per månad och baseras på antal leverantörsbetalningar per år.
Dra, testa och se vad ditt pris blir!

Kontroller på betalmottagare

Kontroller på transaktion

Kontroller på betalmottagare

 • F-skattBetalning till en mottagare som saknar F-skatt vid betaltillfället.
 • Avvikande betalmönsterBetalning avviker i belopp från vad som normalt sett betalats till mottagaren.
 • Okänd girokopplingGirokoppling är okänd mot organisationsnummer.
 • SkuldratingBetalning till mottagare med skulder hos Kronofogden, alternativt gått i konkurs, fusion eller rekonstruktion.
 • Factoring
 • Inaktivt giroBetalning till ett inaktivt gironummer.
 • PersonbevakningBetalning till mottagare där en bevakad person finns aktiv i styrelse eller är ägare.
 • BluffbolagBetalning till ett registrerat bluffbolag.

Kontroller på transaktion

 • Dubblett (Samma dag) En liknande betalning, till samma mottagare med samma OCR-nummer och belopp har ägt rum under samma dag.
 • Dubblett (Olika dagar)En liknande betalning, till samma mottagare med samma OCR-nummer och precis samma belopp har genomförts tidigare.
 • Dubblett (Påminnelse)En liknande betalning, till samma mottagare med samma OCR-nummer och nästan samma belopp har genomförts tidigare.
 • Dubblett (Koncern)En liknande betalning, till samma mottagare med samma OCR-nummer och belopp har genomförts från ett annat företag i koncernen.
 • LimitBetalning som överskrider ett definierat belopp eller betaltyp, alternativt till ett specifikt gironummer.
 • Limit avtalDin betalning genomförs till en mottagare, som du under de senaste 12 mån. betalat över ett visst belopp till, och som ej är en aktiv avtalsleverantör.
 • Utland
 • ValutaBetalning genomförs i en annan valuta än den som normalt används till leverantören.

Våra erbjudande

Inyett Search pris

Inyett

Search

Sveriges smartaste sök
av leverantörer.

Bolagsstorlek: S/M/E

För alla företagare.

Produkt

 

Rekommenderad

Inyett Detect pris

Inyett

Detect

Kontroll av
leverantörsbetalningar.

Bolagsstorlek: S/M

För dig som CFO, ekonomi- eller redovisningschef, eller som genomför betalningar.

Produkt

Inyett Analyze pris

Inyett

Suite

Få insikter om dina leverantörer
och betalningar.

Bolagsstorlek: M/E

För ekonomi-, inköp-, och redovisningsavdelningen.

Produkt

 

Inyett API pris

Inyett

API

Smart data i en öppen lösning redo för dig att användas.

Bolagsstorlek: E

För företag som vill ha uppdaterad information direkt i sina egna system.

Produkt
 • Prata med oss om innehåll!

 

Detta ingår

Inyett

Search

Inyett

Detect

Inyett

Suite

Inyett

API

Inyett Search

Visa/dölj innehåll

Företagsinformation
Giro
Inyett Rating
Generell företagsinformation
Kontaktuppgifter
Aktiva medlemsskap
Koncernstruktur
Ägarinformation
Styrelseinformation
Uppföljning
Anteckningar
Genomförda betalningar
Indikationer
Limiter
Taggar
Avtalsinformation
Ekonomi
Resultaträkning
Bokslut
Nyckeltal
Balansräkning
Noter
Årsredovisningar
Kreditupplysningar*
*Kan köpas
Anmärkningar
Momsregistrering
Skuldrating
F-skatt
Registrerad arbetsgivare
Skulder och betalningsanmärkningar
Påpekande
Revisor saknas
Påpekandemönster
Ökänd adress
Externa kostnader
Styrelse utbytt
Notis i revisionsberättelse
Ökänd revisor
Omvärldsbevakning

Inyett Detect

Visa/dölj innehåll

Transaktion
Indikation – Avvikade betalmönster
Indikation – Avvikande valuta
Indikation – OCR plus
Indikation – OCR dubblett
Indikation – OCR minus
Indikation – Dubblett
Indikation – Dubblett minus
Indikation – Limit
Indikation – Limit avtal
Organisation
Indikation – F-skatt
Indikation – F-skatt (övr)
Indikation – Inaktiv
Indikation – Skuldrating
Indikation – Bluff
Person
Indikation – Personbevakning

Inyett Analyze

Visa/dölj innehåll

Transaktion
Små fakturor
Stora fakturor
Andel Bankgiro-transaktioner
Andel PlusGiro-transaktioner
Andel bankkonto-transaktioner
Andel utlandstransaktioner
Betalmottagare
Avtalsleverantörer
Strategiska leverantörer
Leverantörstrohet
Leverantörer med skatteskulder
Leverantörer med höga skatteskulder
Kritiska bolagsstatusar
Andel av levetantörs omsättning
Bransch
Mest betalda branscher
Branscher ni gjort affärer med
Leverantörer med okänd SNI

Customer Success

Visa/dölj innehåll

Support
Mail
Telefon
Chatt
Utbildning
Fria webinar
Anpassat webinar
Onboarding ny kund

Konto och användare

Visa/dölj innehåll

Antal användare1ObegränsatObegränsatObegränsat

Vanliga frågor

Kräver tjänsten integration i befintliga ekonomi/affärssystem?

Inyett är en SaaS-tjänst som inte kräver integration i befintliga ekonomi/ affärssystem.

Hur fungerar överföringen av betalfiler?

Idag har vi tre olika tekniska lösningar för automatisk överföring av betalfiler. Den vanligaste är integration med överföring via SFTP.

Vilken datasäkerhet kan vi räkna med i form av att ni tar emot betalningsinformation från oss?

Sekretess är för oss på Inyett väldigt högt prioriterat och en självklar del i vår verksamhet då vi analyserar mycket data från många och stora privata aktörer, offentlig sektor samt myndigheter i Sverige. Det är ett väldigt få antal personer på Inyett som har behörighet och access till våra kunders data, däribland vår IT chef. Överföringen av betalfiler sker via en krypterad uppkoppling SSL (samma teknik som bankerna i Sverige använder) filerna landar sedan på en avskild yta där de läses in i vår gemensamma databas. Betalfilerna sparas sedan i 30-90 dagar och raderas efter det och kan sedan inte återskapas.

Våra servers finns på IT Gården i Sverige, Landskrona på en anläggning som jobbar kontinuerligt med att höja driftsäkerheten. De har bland annat en säkerhetsklassning och besök får endast genomföras med ledsagare kontrollerade av Säpo. Deras datahallar har dessutom brandskydd enligt avtal A60 samt lås enligt RUS klass 3.

Vem äger datan, ni eller vi som kund?

Kort svar: Ni som kund äger datan.

Långt svar: Inyett AB förbinder sig att endast använda den icke-anonymiserade informationen från betalfilerna för Beställarens räkning och inte för någon annan part. Leverantören ska dock äga rätt att nyttja allmänt hållen information i Beställarens betalfiler och leverantörsregister, såsom uppgifter om företagsnamn, bankkontouppgifter och annan liknande allmän betalningsinformation för att vidareutveckla Leverantörens generella databaser av betalningsmottagare och den allmänna prestandan för Tjänsten. Beställaren samtycker till sådant nyttjande från Leverantörens sida, mot att Beställaren å sin sida inom ramen för Tjänsten kan dra nytta av motsvarande information som andra kunder till Leverantören tillhandahåller för uppbyggnad av de generella databaserna och vidareutveckling av Tjänsten.

Betalar man per användarlicens?

Inyett är en abonnemangsbaserad SaaS-tjänst där ni som kund betalar en fast månadskostnad baserat på antal transaktioner.

När tittar ni på betalfilen, innan eller efter den skickats till banken?

Inyett Detect tar emot en kopia på betalfilen samtidigt som den skickas till banken. Detta för att undvika risken för interna bedrägerier kring manipulering av betalfilen efter den blivit kontrollerad.

Hur stoppar vi som kund en betalning, direkt i tjänsten eller via vår bank?

Betalningar stoppas direkt i er bank och inte i Inyett.

Hur snabbt får vi återkopplingskvittot på att ni kontrollerat vår betalfil?

Ett par minuter beroende på hur stor betalfilen är, standard är 3-6 minuter.

Är ni GDPR compliant, med tanke på att personuppgifter behandlas i tjänsten?

Inyett arbetar aktivt med frågor kring informationssäkerhet och GDPR. Vi har därmed en struktur och ett konkret tillvägagångssätt när vi hanterar vår information. Genom att aktivt arbeta utifrån riktlinjerna inom GDPR har vi kontroll på vilka informationstillgångar som finns samt vilka krav och behov som ställs på informationssäkerheten.