Choose language

Värdefulla insikter från betalningar

Inyett Analyze tittar på allt som har med era betalningar att göra och kommer sen med lite smarta förslag.

Inyett-Kvinna-kontorsmiljo-med-mobil
Inyett-Arbetande-man-tech

Få tips om lägre kostnader, bättre förhandlingsposition och mindre risk

Inyett Analyze analyserar era betalningar bransch för bransch för att  se om det går att samla era inköp på ett bättre sätt. Vi tittar också  på era betalningar i förhållande till era leverantörers omsättning,  likviditet och eventuella avtal. Det kan visa att ni har ett bättre  förhandlingsläge än ni kanske trott eller ge insikten om att ett bolag  är lite för beroende av just er som kund. Löpande  
betalningsanalyser kan också flagga för onödigt många  småfakturor, ineffektiva inköpsrutiner eller missade rabatter. Det  gömmer sig helt enkelt mer än man kan tro i data från era  betalningar. 

Tre bra saker med Inyett Analyze

  • Kartläggning av avgörande branscher
  • Insikter om beroendeförhållanden
  • Effektivare betalningsrutiner