Gränslös analys, från transaktion till betalmottagare till bransch.

Många insikter och värden kan fångas upp genom att granska den betaldata som en verksamhet skapar när det kommer till utbetalningar.

Kraften att titta på och analysera betaldata gränslöst och i sin helhet, inte utifrån hur den är konterad, organiserad eller att den behöver hämtas från ett system eller från varje verksamhet i en grupp, ger en extra edge som är svår att vara utan.

Genom att utgå från faktisk betaldata från utbetalningar, öppnas nya perspektiv upp med många intressanta upptäckter att göra.

 

Inyett Analyze

Tre tips på insikter utifrån
din faktiska betaldata.

Insikter om betalningar, leverantörer och branscher

Med verksamhetens betalströmmar kopplade mot Inyett, kan Inyett Analyze samla och analysera all betaldata, och sammanställa ovärderlig information om samtliga betalningar i ett dynamiskt gränssnitt som är visuellt och lätt att förstå. Det gör det enkelt att identifiera effektivitetsvinster, icke värdeskapande processer, risker, brister och fel som kan öka verksamhetens lönsamhet och kontroll.

Följ nyckeltal, trender och statistik baserat på information från varje enskild transaktion, gränslöst och helt oberoende av om flera affärssystem eller frånkonton används inom organisationen.

 
Analyze
 

Få koll på…

Betalningar

…små belopp, under 100 kronor.
…stora belopp, över miljonen.
…vanligaste beloppintervall.
…antal betalningar per leverantör.

Betalmottagare

…antal nya leverantörer över tid.
…största och minsta leverantörer.
…leverantörer med risker.
…leverantörstrohet och avtalslojalitet.
…inverkan på leverantörens omsättning.

Branscher

…antal leverantörer i respektive bransch.
…mest förekommande branscher.
…vilka branscher som har flest riskeleverantörer.

Produktinnehåll

Data
Beskrivning
Tillgängligt i
Insikter på transaktioner
Nyckeltal kopplade till transaktioner
SE/NO
Transaktioner
Transaktioner
SE/NO
Små betalningar
Identifiera små betalningar (Ex. under 100:-)
SE/NO
Stora betalningar
Identifiera stora betalningar (Ex. över 1 000 000:-)
SE/NO
Insikter på betalmottagare
Nyckeltal kopplade till betalmottagare
SE/NO
Betalmottagare (Antal)
Antal betalmottagare
SE/NO
Betalmottagare (Konton)
Fördelning av mottagarkonton (BG / PG / Kontant / Utland)
SE/NO
Betalmottagare (Nya)
Antal nya betalmottagare över tid
SE/NO
Avtalsleverantörer
Antal avtalsleverantörer
SE/NO
Strategiska leverantörer
Antal strategiska leverantörer
SE/NO
Leverantörstrohet
Fördelning av betalmottagare (Avtals- / Strategiska- / Vilda leverantörer)
SE/NO
Skatteskulder
Betalmottagare med skatteskulder
SE/NO
Höga skatteskulder
Betalmottagare med höga skatteskulder
SE/NO
Kritiska bolagsstatusar
Under rekonstruktion / Konkursansökan / likvidation / Konkurs
SE/NO
Insikter på bransch
Nyckeltal kopplade till bransch
SE/NO
Antal branscher
Antal branscher förknippade med betalmottagare
SE/NO
Mest betalda branscher
Mest betalda branscher
SE/NO
Leverantörer med okänd SNI
Leverantörer med okänd SNI
SE/NO
Konto
Användande och abonnemang
SE/NO
Fritt antal användare
Fritt antal användare, ‘Superusers’ och ‘Users’
SE/NO
Fri support
Support via chat / mail / telefon, alla arbetsdagar mellan 8-17.
SE/NO

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor
Support