Recovery audit av
historiska betalningar

 

Det finns flera tillfällen då det kan vara smart att granska sin verksamhets betalningar bakåt i tiden. Vid tillfällen när organisationen har gjort ett systembyte, kan det vara en god idé att jämföra betalströmmar både innan och efter bytet, så inga fel har skett. Eller när det är dags för revision, genom att redan innan ha tagit fram bra underlag för revisor att granska, frigör det tid till mer rådgivning.

Inyett betalhistorikanalys hittar effektiviseringsmöjligheter samtidigt som den varnar dig för risker och misstag. Den ger dig också en lägesbild över viktiga nyckeltal, allt för att du ska kunna fokusera på annat.

 
Inyett Betalhistorikanalys

Tre tillfällen där det är
smart att kolla betalhistorik

Systembyten

Det är vanligt att det händer saker i samband ett systembyte. Det är därför smart att ha lite extra koll just då. Kollen får du genom att jämföra betalströmmar från ditt tidigare och nya system.

Ny på jobbet

Som ny på jobbet får man ansvar för både nya och pågående projekt inom ramen för ekonomifunktionen. En analys hjälper dig göra en bedömning av vilka risker och möjligheter du behöver agera på.

Revision

Ett smart och enkelt sätt att ta fram betaldata vid revision. Få bättre koll och dela bra underlag som sparar pengar och frigör mer tid för rådgivning.

Titta bakåt, för att
göra bra saker framåt.

Med Inyett Betalhistorikanalys kontrolleras betalningar bakåt i tiden. Titta bakåt för att upptäcka felaktigheter och risker, manuella fel och externa hot, och skapa rätt förutsättningar för att arbeta aktivt med att förbättra intern kontroll.

Analysen av historiska betalningar identifierar alltifrån betalningar till klassificerade bluffbolag, till dubbelbetalningar, aktörer som saknar f-skatt eller som har betydande skulder eller betalningsanmärkningar.

Fördelarna med att analysera
historiska betalningar

Hitta konkreta misstag och risker

Genom att analysera mer än 50 miljoner transaktioner, vet vi att en organisation har ungefär 500 transaktioner om året som man skulle tittat lite extra på. Det rör sig om allt ifrån en enkel dubbelbetalning, till besvärande bedrägerier.

Hitta effektivitetsvinster och besparingar

En förutsättning för att hitta effektivitetsvinser och besparingar runt leverantörer och betalningar är att analysera all betaldata, inte bara göra stickprover. Utifrån insikterna finns därefter massor av effektivitetsvinster och besparingar att göra.

Se trender och mönster

För att kunna bygga processer och rutiner, krävs att man monitorerar och följer mönster och trender. Istället för att bygga processer och rutiner utifrån enstaka händelser och incidenter, fatta beslut baserat på data.

Ta del av övergripande utvecklingspotentialer.

Hitta utvecklingspotentialer. Genom att analysera betaldata gränslöst, inte hur den är organiserad och konterad i leverantörsreskontran, kan helt nya utvecklingspotentialer identifieras att arbeta med.

De mest kritiska riskerna

Det är vanligt att bygga sina processer och rutiner utifrån incidenter och erfarenheter som man känner till. De riktigt duktiga bedragarna märker man tyvärr inte av.

Få en lägesbild över de viktigaste nyckeltalen

Värdefulla och viktiga nyckeltal och insikter kommer ur att analysera historiska betalströmmar. Man behöver stanna upp, zooma ut och få en lägesbild baserad på data över tid.

Produktinnehåll

Data
Beskrivning
Tillgängligt i
Kontroller på leverantör
Kontroller på betalmottagare, vid tillfället för betalning.
SE/NO
Skuldrating (0-35)
Betalning till betalmottagare med mindre skulder och/eller betalningsanm.
SE/NO
Skuldrating (36-70)
Betalning till betalmottagare med skatteskulder (A-mål) och/eller betalningsanm.
SE/NO
Skuldrating (71-100)
Betalning till betalmottagare med skulder hos Kronofogden, gått i konkurs, fusion, rekonstruktion.
SE/NO
Bluff, Svensk Handel
Betalning till betalmottagare som är registrerad som bluffbolag.
SE/NO
Bluff, Trygg Handel
Betalning till betalmottagare som är registrerad som bluffbolag.
SE/NO
Inaktivt giro
Betalning genomförs till ett inaktivt gironummer.
SE
F-skatt
Betalning till betalmottagare som saknar F-skatt.
SE
MVA
Betalning till betalmottagare som inte är registrerat för MVA
NO
Brønnøysundregistrene
Betalning till betalmottagare som inte är registrerat i Företagsregistret. (Brønnøysundregistrene)
NO
Avvikande kontoförbindelse
Betalning till betalmottagare som inte har en koppling till det organisationsnummer som betalningen var avsedd för.
NO
Avvikande kontoförbindelse (KAR)
Betalning till ett kontonummer som enligt KAR (Bankernas konto- och adressregister) inte ägs av det org.nr som är manuellt kopplat.
NO
Avvikende KID
Betalning till ett KID/Fakturanummer som avviker från vad som vanligtvis används för betalmottagaren.
NO
Kontroller på transaktion
Kontroller av transaktionen, vid tillfället för betalning.
SE/NO
Dubblett (Samma dag)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/ OCR-nummer, samma belopp och samma dag.
SE/NO
Dubblett (Olika dagar)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/OCR-nummer, samma belopp och olika dagar.
SE/NO
Dubblett (Påminnelse)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/OCR-nummer, nästan samma belopp och på olika dagar.
SE/NO
Dubblett (Olika KID)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, men olika KID-nummer, med samma belopp och på samma dag.
NO
Avvikande valuta
Betalning genomförs i en annan valuta än tidigare.
SE/NO
Avvikande belopp
Betalning genomförs med ett belopp som avviker.
SE/NO
Avvikande faktura-/OCR-nr.
Betalning avviker i faktura-/OCR-nummer från vad som normalt sett betalats till betalmottagaren.
SE
Avvikende kontonummer
Betalning till ett kontonummer som avviker från det som vanligtvis används till betalmottagaren.
NO
Limit
Betalning överskrider ett fördefinierat belopp, eller genomförs till en betaltyp som inte ska betalas till, eller till ett specifikt gironummer.
SE/NO
Limit (Avtal)
Betalning överskrider ett (Över 12 månader) fördefinierat belopp, till en betalmottagare som ej är en aktiv avtalsleverantör.
SE/NO
Kontroller på person
Kontroller på personer förknippade med betalmottagaren, vid tillfället för betalning.
SE/NO
Personbevakning
Betalning genomförs till en betalmottagare där en person bevakas i egenskap som styrelseledamot eller verklig huvudman.
SE/NO
Näringsförbud
Betalning genomförs till en betalmottagare där en person i egenskap av styrelseledamot eller verklig huvudman har näringsförbud.
SE
Leverans
Vad som ingår
SE/NO
Data
Leverans av data från analys i önskat format
SE/NO
Rapport
Rapport i pdf-format
SE/NO
Genomgång
Genomgång av resultat via digitalt möte
SE/NO

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor
Support