Choose language

Lär av misstag och utveckla smartare rutiner

Inyetts Betalhistorikanalys hittar fel, misstag och bedrägerier som inte upptäcktes när de hände men som nu kan hjälpa till att förbättra intern kontroll.

Inyett-Konferensrum-mote-ekonomi
Inyett-Glad-man-kontor

Viktiga insikter som kanske trillat mellan stolarna

Stora mängder data gömmer alltid värdefull kunskap. Inyett behandlar varje år miljontals betaltransaktioner och vi har lärt oss att alla företag gör hundratals betalningar som de antingen inte borde ha gjort eller som innehåller information de kan ha nytta av. Inyetts Betalhistorikanalys hittar fel, misstag och bedrägerier som inte upptäcktes när de hände men som nu kan hjälpa till att förbättra intern kontroll. Den upptäcker mönster och trender som är bra eller dåliga och som därför borde påverka hur nya rutiner tas fram. Och den skapar intressanta nyckeltal som underlättar granskning och kan bidra till bättre effektivitet och besparingar man annars inte sett.

En betalhistorikanalys kan därför vara smart att göra när:

  • det är dags för revision, så att revisorns arbete blir lättare och det blir tid över för rådgivning och mer komplexa frågor.
  • ett nytt system ska implementeras, så att betalströmmar innan och efter kan jämföras för att se att allt fungerar som det ska.
  • när någon är ny på jobbet eller när nya rutiner ska tas fram, så att det blir enklare att förstå varför saker ska göras på ett visst sätt.