PaymentHub/ERP
 

User Case|Kontroll av leverantörsbetalningar

Stoppa risker, fel och misstag i leverantörs­betalningar

 

Uppmärksammar dubbelbetalningar, avvikande summor och valutor, okända mottagarkonton, förbestämda beloppsgränser och andra risker.

Kolla samtidigt upp bolaget du gör affärer med… Är bolaget aktivt? Finns allvarliga skulder eller betalningsanmärkningar? Anmälningar? Riskmönster? Eller är bolaget rent av registrerad som ett bedrägligt företag.

  • Fånga upp ekonomisk brottslighet, såsom bluffbolag och bedrägerier.
  • Öka tryggheten för kollegor, undvik missförstånd och missförtroende.
  • Få en kvittens på att processer och rutiner fungerar som de ska.
  • Säkerställ att lagar och regler följs, minska risken för kostnader.
  • Möjligheten att agera proaktivt på misstag och fel, innan de inträffar.
  • Enhetliga, tydliga processer, som förbättrar effektivitet.
 

Sex bra saker med
Inyett Payment Control

Ekonomisk brottslighet

Fånga upp risker förknippade med ekonomisk brottslighet, såsom bluffbolag och bedrägerier.

Trygghet

Öka tryggheten för kollegor och anställda, undvik missförstånd och missförtroende.

Kvalité

Få en kvittens och bekräftelse på att processer och rutiner fungerar som de ska.

Compliance

Säkerställ att lagar och regler följs, minska risken för kostnader i form av böter, eller juridiska processer.

Proaktivitet

Möjligheten att agera proaktivt på misstag och fel, innan de inträffar.

Effektivisera

Enhetliga, tydliga processer, som förbättrar effektivitet.

Whitepaper!

Accounts Payable
Risk Automation

 

Fel och fraud inom Accounts Payable förekommer på många olika sätt, men resulterar alltid i icke värdeskapande tid och förlorade pengar. Läs mer om de vanligaste, och mest kostsamma felen inom P2P.

 
Get the whitepaper!

Accounts Payable

Automation i leverantörsprocesser
och betalningar

Det finns betydande vinster att kamma hem genom att tillföra automatiserade processer till slutet av accounts payable och purchase to pay. Men vad kan och bör man automatisera? Vi har listat flera av vinsterna som kan göras och tydliggjort vad som börs automatisera!

 

Produktinnehåll

Data
Beskrivning
Tillgängligt i
Kontroller på leverantör*
Kontroller på betalmottagare (*Kommer snart!)
SE/NO
Skuldrating (0-35)
Betalning till betalmottagare med mindre skulder och/eller betalningsanm.
SE/NO
Skuldrating (36-70)
Betalning till betalmottagare med skatteskulder (A-mål) och/eller betalningsanm.
SE/NO
Skuldrating (71-100)
Betalning till betalmottagare med skulder hos Kronofogden, gått i konkurs, fusion, rekonstruktion.
SE/NO
Bluff, Svensk Handel
Betalning till betalmottagare som är registrerad som bluffbolag.
SE/NO
Bluff, Trygg Handel
Betalning till betalmottagare som är registrerad som bluffbolag.
SE/NO
Inaktivt giro
Betalning genomförs till ett inaktivt gironummer.
SE
F-skatt
Betalning till betalmottagare som saknar F-skatt.
SE
MVA
Betalning till betalmottagare som inte är registrerat för MVA
NO
Brønnøysundregistrene
Betalning till betalmottagare som inte är registrerat i Företagsregistret. (Brønnøysundregistrene)
NO
Avvikande kontoförbindelse
Betalning till betalmottagare som inte har en koppling till det organisationsnummer som betalningen var avsedd för.
NO
Avvikande kontoförbindelse (KAR)
Betalning till ett kontonummer som enligt KAR (Bankernas konto- och adressregister) inte ägs av det org.nr som är manuellt kopplat.
NO
Avvikende KID
Betalning till ett KID/Fakturanummer som avviker från vad som vanligtvis används för betalmottagaren.
NO
Kontroller på transaktion*
Kontroller av transaktionen (*Kommer snart!)
SE/NO
Dubblett (Samma dag)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/ OCR-nummer, samma belopp och samma dag.
SE/NO
Dubblett (Olika dagar)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/OCR-nummer, samma belopp och olika dagar.
SE/NO
Dubblett (Påminnelse)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, med samma faktura-/OCR-nummer, nästan samma belopp och på olika dagar.
SE/NO
Dubblett (Olika KID)
Betalning liknar en betalning som genomförs till samma betalmottagare, men olika KID-nummer, med samma belopp och på samma dag.
NO
Avvikande valuta
Betalning genomförs i en annan valuta än tidigare.
SE/NO
Avvikande belopp
Betalning genomförs med ett belopp som avviker.
SE/NO
Avvikande faktura-/OCR-nr.
Betalning avviker i faktura-/OCR-nummer från vad som normalt sett betalats till betalmottagaren.
SE
Avvikende kontonummer
Betalning till ett kontonummer som avviker från det som vanligtvis används till betalmottagaren.
NO
Limit
Betalning överskrider ett fördefinierat belopp, eller genomförs till en betaltyp som inte ska betalas till, eller till ett specifikt gironummer.
SE/NO
Limit (Avtal)
Betalning överskrider ett (Över 12 månader) fördefinierat belopp, till en betalmottagare som ej är en aktiv avtalsleverantör.
SE/NO
Kontroller på person*
Kontroller på personer förknippade med betalmottagaren (*Kommer snart!)
SE/NO
Personbevakning
Betalning genomförs till en betalmottagare där en person bevakas i egenskap som styrelseledamot eller verklig huvudman.
SE/NO
Näringsförbud
Betalning genomförs till en betalmottagare där en person i egenskap av styrelseledamot eller verklig huvudman har näringsförbud.
SE
Boka tid för frågor
Support