Choose language
Inyett-Kvinna-arbetar-med-kollega-inköp

Säkerhet

PUB-avtal

PUB-avtal för Inyett beskriver behandling av personuppgifter inom ramen för våra tjänster. Klicka på länken nedan för att ladda ner det.

Teknologin utvecklas i snabb takt, och vi strävar efter att våra tjänster ska vara uppdaterade. Därför kan vi komma att göra förändringar i Villkoren och/eller våra regler, policys eller processer från tid till annan. Vi kommer att informera er om varje ändring i Villkoren genom att publicera de uppdaterade Villkoren på Inyetts hemsida och/eller i Inyetts tjänster. Vi kommer då också att justera datumet för uppdatering. Alla förändringar i våra regler, policys och/eller processer ska inkluderas häri. Det är ert ansvar att läsa Villkoren kontinuerligt och hålla er informerade rörande ändringar däri. Vi kan också komma att skicka notifikationer om uppdateringar på ytterligare sätt som vi bedömer är lämpliga, exempelvis kan vi komma att skicka e-post och/eller genom att publicera information om ändringarna på Inyetts webbsida och/eller i Inyetts tjänster. Om ni inte accepterar ändringar och/eller modifikationer ska ni inte använda Inyetts tjänster efter att ändringarna eller modifikationerna träder i kraft. Den senaste versionen av Villkoren kommer att ersätta alla tidigare versioner. Ni går med på att fortsatt användning av Inyetts tjänster efter sådana förändringar kommer att utgöra en accept av de ändrade Villkoren och/eller reglerna, policys eller processerna (som tillämpligt).