Choose language

Kundcase

Här får du en unik inblick i hur olika företag har löst sina utmaningar med hjälp av Inyett. Varje kundcase belyser specifika problem och visar på hur de med hjälp av Inyett kunna lösa problemet. Oavsett din bransch eller dina specifika behov, finns det värdefulla insikter att hämta från våra kunders erfarenheter.

ystadskylt-1

Ystadbostäder optimerade sin intern kontroll med Inyett

Med Inyett har Ystadbostäder ändrat sitt sätt att hantera leverantörer. Från att ha varit en tidskrävande process med manuell kontroll på flera håll, har de nu möjligheten att snabbt och effektivt göra korrekta beslut. Inyett bidrar inte bara till trygghet för de anställda, utan är också en integrerad del av deras revisionsrutiner. 

Ragn-Sells

Ragn-Sells kontrollerar sina betalningar med hjälp av Inyett

Ragn-Sells stod inför den betydande utmaningen att säkerställa övergripande kontroll över sina leverantörer och etablera en säker betalningsprocess. Målet var att optimera intern kontroll för att säkerställa korrekta betalningar och att företagen Ragn-Sells gör affärer med är pålitliga.