Choose language

Betalinger fra trygge hender til rette hender

Vi er der for deg som vil vite at betalinger er korrekte og at selskapene du handler med er ok. Vi produserer beslutningsmateriell som gjør at du kan føle deg trygg før du betaler eller velger ny leverandør.

Inyett-betalnignar-från-trygga-händer-till-rätta-händer-kvinna-glad
Inyett-Glad-man-kontor

Hei, alt er allerede under kontroll

Det beste med automatiserte kontroller er at alt er klart når du kommer på jobb. Vår plattform går gjennom alle relevante juridiske og økonomiske datakilder, analyserer og reagerer på informasjonen, og presenterer deretter det du trenger å vite på en enkel måte. Du vil motta en kvittering på at betalingene som skal foretas er ok og at leverandørene du har valgt er selskaper du kan stole på. I tillegg får du en god følelse i magen og mye mer tid til andre ting

Inyett-Glada kollegor

Nordisk sikkerhetsleverandør siden 2009

Inyett ble startet for å hjelpe svenske kommuner og myndigheter til å føle seg sikre på at utbetalingene ble utført riktig og endte opp hos de rette personene – rett og slett for å sørge for at ingen skattepenger kom på avveie. Ganske raskt viste det seg at også private bedrifter ønsket å føle seg trygge på at betalingene var korrekte. Nå for tiden jobber vi også med kontroll av betalingsmottakere og leverandører, slik at våre kunder kan få en bekreftelse på at de har å gjøre med bedrifter som er ok, før det er for sent. Og i dag har vi æren av å være sikkerhetsleverandør til over 1000 nordiske bedrifter og flertallet av alle myndigheter, kommuner og regioner."