Stoppa risker i verksamhetens finansiella processer

Genom att addera intelligent teknologi till organisationens dagliga finansiella processer, förändrar vi sättet som betalningar kontrolleras på. Vi finns för att skapa ett säkert och kontrollerat finansiellt klimat för alla organisationer och människorna i dem.

A tight control on payments never goes out of style.

 

Automatisera kontrollen av leverantörer och leverantörsbetalningar

Genom att automatisera kontrollen av leverantörer och betalmottagare, masterdata, register och betalningar, kan verksamhetens processer och rutiner flyttas fram på mognadsskalan för intern kontroll, på ett sätt som är tryggt, säkert och enkelt.

Det bidrar till att verksamheten når uppsatta mål på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Det förhindrar pengar från att försvinna. Minskar risken att förknippas med oseriösa och brottsliga verksamheter och gör att betalningar genomförs på ett korrekt sätt.

Samtidigt frigörs tid för anställda, repetitiva uppgifter försvinner och icke värdeskapande processer tas bort. Och framför allt skapar det trygghet, och en skön känsla av kontroll. Att allt är okej.

 

Inyett på 290 sekunder

Kontroll av leverantörer och leverantörs­betalningar

Med Inyett kontrolleras leverantörer och leverantörsbetalningar för att undvika onödiga risker, oavsiktliga misstag och otrevliga bedrägeriförsök. Se vad Inyett handlar om, och hur du kan automatisera och kontrollera finansiella processer inom purchase-to-pay.

 
Boka tid för frågor

Räkna ut!

Kostnaden för ’fraud’
och fel i leverantörs­betalningar

Varje år analyserar Inyett över 60 miljoner betalningar och leverantörer. Baserat på vår data har vi identifierat mönster och trender, och skapat en lägesbild av risker. Räkna ut hur du drabbas…

  • 82% av alla ekonomer har varit med om ett bedrägeri, eller försök till bedrägeri, mot deras verksamhet
  • 85% menar att risker och brister inom internkontrollen förekommer
  • Se din organisations 8 viktiga nyckeltal för riskfyllda leverantörsbetalningar
 

Guide!

En bra guide till intern kontroll inom P2P

Att öka och förbättra intern kontroll har kommit att bli allt viktigare, framförallt på grund av stora och återkommande incidenter i näringsliv och samhälle, ekonomiska brott mot verksamheter och misstag och fel som når leverantörer och ibland till och med allmänheten. Händelser som allt oftare exponeras i media och till och med lagförs.

Vi har skapat en crash course för dig att ladda ner. Ta del av våra insikter och uppmaningar för att förbättra din interna kontroll!

 
Hämta guiden!

Whitepaper!

Accounts Payable
Risk Automation

 

Fel och bedrägerier inom leverantörsreskontra förekommer på många olika sätt, men resulterar alltid i icke värdeskapande tid och förlorade pengar. Läs mer om de vanligaste, och mest kostsamma felen inom P2P.

 
Hämta whitepaper!
Reviews

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor

Det bästa med mitt jobb är känslan av osäkerhet när jag gör betalningar.
– Sa ingen någonsin…

Support