User case

User case

Automatiserad kvalificering av kund och leverantör. Vid upplägg, eller för bevakning.

 

Inyett Company Control ger möjligheten att enkelt uppfylla en rationell process för upplägg av kunder och leverantörer till interna system, eller för bevakning av masterdata såsom leverantörs- och kundregister. Fullt integrerat och automatiserat.

 • Rätt och uppdaterad affärsinformation
 • Kontroller och proaktiva varningar när du lägger till en leverantör.
 • Spara värdefull tid genom att ta bort icke-värdefulla processer.
 

Företagsrating baserad på riskfaktorer och bedrägliga mönster.

Konsekvent bedömning vid upplägg och monitorering av masterdata

Titta på risker utifrån ett intern kontroll perspektiv, inte bara utifrån finansiella tal.

Inyett Company Control

The ”Secret Sauce”
of Inyett

Inyetts plattform och algoritmer klassificerar och bedömer företag utifrån massor av källor och kritiska faktorer inom fyra olika kategorier; ekonomiska, bedrägliga, anmärkningar och observationer.

En unik rating framtagen ur ett internkontrollsperspektiv.

 • Main rating
  Grönt / Gult / Rött. Baseras på varje subrating här nedanför…
 • Debt Rating
  Baseras på kreditrating. Skulder, skatteskulder, konkursansökan, betalningsanmärkningar med mera.
 • Finance rating (Subrating)
  Baserat på finansiella nyckeltal. Soliditet, Vinstmarginal, Resultat, omsättning, betalningsanmärkningar, skatteskulder med mera.
 • Fraud rating (Subrating)
  Baseras på kopplingar till bedrägeri och sanktion, t.ex. klassificerad som bluffbolag på Svensk Handel, Sanktionslistor med flera.
 • Remarks rating (Subrating)
  Saknar F-skatt, har en oren årsredovisning, ej momsregistrerad, , ej reg.arbetsgivare, koppling till näringsförbud osv.
 • Observations rating (Subrating)
  Nystartat företag, hög omsättningsförändring över kort tid, styrelse utbytt, revisor saknas, väldigt und/gammal styrelseledamot osv.

Guide!

En bra guide till intern kontroll inom P2P

Att öka och förbättra intern kontroll har kommit att bli allt viktigare, framförallt på grund av stora och återkommande incidenter i näringsliv och samhälle, ekonomiska brott mot verksamheter och misstag och fel som når leverantörer och ibland till och med allmänheten. Händelser som allt oftare exponeras i media och till och med lagförs.

Vi har skapat en crash course för dig att ladda ner. Ta del av våra insikter och uppmaningar för att förbättra din interna kontroll!

 
Hämta guiden!

Produktinnehåll

Inyett Company Control
Beskrivning
Ref.
Tillgängligt i
Inyett Main Rating
Huvudrating på företag (grönt/gult/rött)
SE/NO
Fraud rating
Rating baserad på bedrägligt beteende (grönt/gult/rött)
SE/NO
Financial rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal (grönt/gult/rött)
SE/NO
Debt rating
Rating baserad på kreditrating (grönt/gult/rött)
SE/NO
Remarks rating
Rating baserad på viktiga anmärkningar (grönt/gult/rött)
SE/NO
Observations rating
Rating baserad på noterbara observationer (grönt/gult/rött)
SE/NO
Inyett Fraud
Data baserad på koppling till bluff- & sanktionslistor
SE/NO
Svensk Handel
Registrering på Svensk Handels Varningslistan
FORG
SE
Trygg Handel
Registering på Trygg Handels Svarteliste
FORG
NO
Sanktion (Matchscore)*
World Bank & EU:s Sanktionslista (*Kommer snart!)
Svensk Handel (Mjuk)
Inyett Finance
Data baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
No economy data found
FRNO
SE/NO
Väldigt låg soliditet
FRVS
SE/NO
Låg soliditet
FRLS
SE/NO
Väldigt låg vinstmarginal
FRVP
SE/NO
Låg vinstmarginal
FRLP
SE/NO
Väldigt låg kassalikviditet
FRVQ
SE/NO
Låg kassalikviditet
FRLQ
SE/NO
Resultat (Sjunkande)
Notifiering om resultat är sjunkande från föregående år
FRNP
SE/NO
Omsättning (Sjunkande)
Notifiering om omsättning är sjunkande från föregående år
FRNS
SE/NO
Skuldsättningsgrad
Påvisad skuldsättningsgrad
FHDG
SE/NO
Ränteteckningsgrad
Påvisad ränteteckningsgrad
FLIR
SE/NO
Riskbuffert
Notifiering om låg riskbuffert
FLRB
SE/NO
Inyett Debt
Data baserad på kreditrating
SE/NO
Konkurs
DRBR
SE/NO
Ansökan om likvidation av bolaget
DRLV
SE/NO
Konkursansökan
DRBA
SE/NO
Under rekonstruktion
DRRE
SE/NO
Skatteskulder (A-Mål) och betalningsanm.
DRGP
SE
Mindre skulder och/eller betalningsanm.
DRLP
SE
Inga skulder eller betalningsanmärkningar
DRNR
SE
Fullständiga uppgifter saknas
DRNO
SE/NO
Enskild firma/Handelsbolag
SE
Inyett Remarks
Data baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
F-skatt
Information om F-skatt saknas (Ja/Nej)
RRTA
SE
Ej momsregistrerad
Information om företaget saknar momsregistrering (Ja/Nej)
RRVA
SE/NO
Ej registrerad arbetsgivare
Information om företag är registrerad arbetsgivare (Ja/Nej)
RRPT
SE
Revisor saknas (Behöver ha revisor)
Information om revisor saknas, där företaget enligt lag ska ha revisor
RNOR
SE
Kreditfakturor (Observerade)
Mindre andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
RMCI
SE/NO
Kreditfakturor (Hög)
Större andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
RHCI
SE/NO
Oren årsredovisning*
(*Kommer snart!)
RRAR
SE
Näringsförbud*
Information om förknippad person till företaget innehar näringsförbud (*Kommer snart!)
RBDA*
SE
Inyett Observations
Data baserad på noterbara observationer
SE/NO
SNI okänd
Företaget saknar registrerad SNI-kod
OSNI
SE
NACE okänd
Företaget saknar NACE-kod
ONCE
NO
Revisor saknas (Behöver inte revisor)
Information om att revisor saknas, men företaget behöver enligt lag ej ha revisor
ONOR
SE
Externa kostnader
Företaget bedöms ha höga externa kostnader
OACC
SE
Styrelse utbytt
Företagets styrelse har nyligen bytts ut
OBOR
Information om styrelse saknas
ONBF
SE/NO
Notis i revisionsberättelsen
Notering förekommer i revisionsberättelse
ONOT
SE/NO
Ej kollektivt ansluten
OAGR*
Hög omsättningsförändring på kort tid
Hög omsättning trots få anställda
Väldigt ung eller väldigt gammal styrelseledamot/Verklig huvudman
Utlandsbosatt inom ESS*
Avser personer förknippade med företaget (*Kommer snart!)
SE
Nystartat företag*
Företaget är nyligen startat (*Kommer snart!)
SE/NO
Telefonnummer saknas*
Företaget saknar registrerat telefonnummer (*Kommer snart!)
SE/NO
Boxadress eller c/o adress
Företaget är registrerat med endast en box- eller C/O-address
SE
Postadress saknas*
Företaget saknar registrerat postaddress (*Kommer snart!)
SE/NO
Boka tid för frågor
Support