Inyett Guard

Monitorera och bevaka affärskritisk företagsinformation hos kunder och leverantörer

Att följa upp förändringar i leverantörs- och kundregister, är för alla vi pratar med ett stort problem. Att få kontroll över vilka nya leverantörer och kunder som tillkommit, och vilka som fallit bort, är ett nyckeltal som är viktigt att ha kontroll över. Att känna sig trygg med att företagen i registret är uppdaterade med rätt information samt att de följer uppförandenkoden som säkerställdes vid införandet, är ännu viktigare.

Vad händer under en dag?

  • 30 företag går i konkurs
  • 400 svenska företag förändrar sin styrelse
  • 1 200 företag byter adress
  • 2 000 nya betalningsanmärkningar registreras
 
Xguard Notification

Bevaka förändringar
hos kund och
leverantör

Det ökar datakvalitén i kund- och leverantörsregister genom att säkerställa att tillförlitlig och uppdaterad företagsinformation finns på plats. Det gör dig även uppmärksammad på kund- och leverantörsrisker och fel i registren som behöver åtgärdas.

Välj att bevaka kund- och/eller leverantörsregister genom att manuellt importera register, eller koppla dina betalströmmar mot Inyett Guard för att kostnadseffektivt endast bevaka dina aktiva affärsrelationer (och alltså inte hela register med passiva aktörer).

 
guard cards
guard rows

Sex bra saker
med Inyett Guard

Proaktivitet

Få ett proaktivt skydd i den första försvarslinjen. Upptäck risker i tid.

Betalsäkerhet

Titta på förändringar som påverkar betalsäkerheten, inte enbart den övergripande kreditvärdigheten.

Up-to-date

Säkerställ att register alltid är uppdaterade med rätt information.

Enkel

Undvik krånglig administration av listor. Inyett vet vilka du betalar till och bevakar mottagarna automatiserat.

Kostnadseffektiv

Betala bara för bevakning av de bolag du gör affärer med. Inte hela ditt register med passiva aktörer.

Färre kreditupplysningar

Ta ett färre antal kreditupplysningar, och bevaka enskilda firmor utan att generera
omfrågandekopia.

Produktinnehåll

Data
Beskrivning
Tillgängligt i
Anmärkningar
Bevakning av särskilda anmärkningar, exempelvis avseende f-skatt, momsreg eller status.
SE
Arbetsgivaravgift (Ändrad)
Bevakar förändring av arbetsgivaravgift
SE
F-skatt (Ändrad)
Bevakar registrering av ny eller förlorad f-skattsedel
SE
Moms (Ändrad)
Bevakar registrering av ny eller förlorad momsregistrering
SE
Nytt bolag
Bevakar nytillkommet organisationsnummer för bevakning
SE
Serveringstillstånd (Nytt/Avfört)
Bevakar nytt eller avfört serveringstillstånd
SE
Status (Ändrad)
Bevakar status (Aktiv / Inaktiv)
SE
Ekonomi
Bevakning av förändringar på finansiella nyckeltal
SE
Beslut, ej revisor
Bevakar beslut om att ej ha revisor
SE
Beslutad arb.avgift (Ny)
Bevakar beslut om arbetsgivaravgift
SE
Bokslut (Nytt/Ändrat)
Bevakar nytt eller ändrat bokslut
SE
Börsnotering av företag (Ny)
Bevakar börsnotering av företag
SE
Koncernbokslut (Nytt/Ändrat)
Bevakar nytt eller ändrat koncernbokslut
SE
Skuldrating (Negativ/Positiv)
Bevakar positiv eller negativ förändring av skuldrating
SE
Företagsinformation
Bevakning av förändringar för företagsinformation
SE
Address (Ändrad)
Bevakar om registrerad företagsadress ändras
SE
Faxnummer (Ändrat)
Bevakar förändring av faxnummer
SE
Företagsnamn (Ändrat)
Bevakar förändring av företagsnamn
SE
Företagstecknare (Ny/Ändrad)
Bevakar förändring av företagstecknare
SE
Företrädaruppgifter (Ändrade)
Bevakar förändring av företrädaruppgifter
SE
Information om fusion (Ändrad)
Bevakar förändring av information om fusion
SE
Koncernstruktur (Uppdaterad)
Bevakar förändring av koncernstruktur
SE
Registrerat säte (Ändrat)
Bevakar förändring av registrerat säte
SE
Styrelse (Ändrad)
Bevakar förändring av styrelse
SE
Telefonnummer, (Nytt/Ändrat)
Bevakar förändring av telefonnummer
SE
Verksamhet/ändamål (Ändrad)
Bevakar förändinrg av verksamhet/ändamål
SE
Giro (Nytt/Inaktiverat)
Bevakar förändring av gironr.
SE
Påpekande
Bevakning av viktiga observationer
SE
Påpekandemönster (Ändrad)
Bevakar förändring av ‘Inyett Påpekandemönster’
SE
Bluffbolag (Nytt)
Bevakar förändring av regisistrerat som bluffbolag
SE
Hög andel kreditfakturor
Bevakar förändring om hög andel kreditfakturor
SE
Konto
Användande och abonnemang
SE
Fritt antal användare
Fritt antal användare, ‘Superusers’ och ‘Users’
SE
Fri support
Support via chat / mail / telefon, alla arbetsdagar mellan 8-17
SE

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor
Support