Company Control F-skatt Lägg upp!
 

User case

Rätt data när du lägger
till kund eller leverantör
i registret.

Inyett Company Data levererar uppdaterad, tillförlitlig och träffsäker företagsinformation via API direkt till dina system. Det innebär högre datakvalitet, minskad risk för fel och misstag och effektivitesbesparingar genom att automatisera processer som annars vanligtvis sköts manuellt.

  • Ökad datakvalité.
  • Minskad risk för fel, misstag, risk.
  • Effektivitetsbesparingar vid automation.
 

Uppdaterad och korrekt företags­information, rakt in i era system.

Spara tid vid upplägg av ny leverantör.
Öka tryggheten i datakvalite.

Minska andelen misstag, risker
och manuella fel.

Upphandling & Inköp

Nyttan med att automatisera kontroller

Här är några av anledningarna till varför det är en god idé att använda sig av en digital plattform för intern kontroll, med specifikt fokus på kontroller av leverantörer till organisationens processer och rutiner.

Läs om varför det är en god idé här nedan!

company data graphic

Produktinnehåll

Inyett Company Data
Beskrivning
Ref.
Tillgängligt i
Företagsinformation
Grundinformation om företaget
SE/NO
Organisationsnummer
(T.ex 5567804348)
SE/NO
Företagsnamn
(T.ex. Inyett AB)
SE/NO
C/O adress
SE/NO
Adress
(T.ex. Drottninggatan 20-22)
SE/NO
Postkod
(T.ex. 25221)
SE/NO
Telefonnummer
(T.ex. 042-210007)
SE/NO
Faxnummer
SE/NO
Email
(T.ex. kundtjanst@inyett.se)
SE/NO
Hemsida
(T.ex. www.inyett.com)
SE/NO
Region
(T.ex. Skåne)
SE/NO
Land
(T.ex. Sverige)
SE/NO
Bolagstyp
T.ex. ‘AB’
SE/NO
Bolagstyp (Beskrivning)
T.ex. ‘Privat aktiebolag’
SE/NO
Registreringsdatum
(T.ex 11/8/2008)
SE/NO
Moms (Registrering)
Visas som ‘Yes’ eller ‘No’
SE/NO
Bolagsstatus
Aktivt / Inaktivt
SE/NO
Bolagsstatus (Beskrivning)
Beskrivning och datum (T.ex. 8/11/08)
SE/NO
Stad
(T.ex. Helsingborg)
SE/NO
SNI kod
SNI kod (T.ex. 60200)
SE
Arbetsgivare (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE
F-skatt (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE
Företagsregistret
Reg. i företagsregistret Ja/Nej med datum (Brønnøysundregistrene)
NO
Enhetsregistret
Registrering i Enhetsregistret (Brønnøysundregistrene)
NO
Merverdiavgiftsregisteret
Registrerat i Merverdiavgiftsregisteret (Brønnøysundregistrene)
NO
NACE-kode
Branschkod
NO
Momsreg.nr.
T.ex. SE01154666-01
SE/NO
Verksamhetstext
T.ex. Möbelaffär
SE/NO
Namnregistreringar
Namn och registreringsdatum
SE/NO
Arbetsställen
Grundläggande information om arbetsställen
SE/NO
Besöksadress
Grundläggande adressinformation
SE/NO
Ekonomi
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Nettoomsättning, aktiebolag (KSEK)
Nettoomsättning, aktiebolag (KSEK)
SE/NO
Övriga rörelseintäkter (KSEK)
Övriga rörelseintäkter (KSEK)
SE/NO
Rörelseresultat (EBIT) (KSEK)
Rörelseresultat (EBIT) (KSEK)
SE/NO
Årets resultat (KSEK)
Årets resultat (KSEK)
SE/NO
Vinstmarginal (%)
Vinstmarginal (%)
SE/NO
Soliditet (%)
Soliditet (%)
SE/NO
Kassalikviditet (%)
Kassalikviditet (%)
SE/NO
S:a eget kapital (KSEK)
S:a eget kapital (KSEK)
SE/NO
Totala tillgångar (KSEK)
Totala tillgångar (KSEK)
SE/NO
Antal anställda, aktiebolag (st)
Antal anställda, aktiebolag (st)
SE/NO
Räntetäckningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad (%)
SE/NO
Riskbuffert
Riskbuffert
SE/NO
Skuldsättningsgrad (%)
Skuldsättningsgrad (%)
SE/NO
Rörelsekapital (KSEK)
Rörelsekapital (KSEK)
SE/NO
Kassa och bank (KSEK)
Kassa och bank (KSEK)
SE/NO
S:a eget kapital och skulder (KSEK)
S:a eget kapital och skulder (KSEK)
SE/NO
Omsättning per anställd (KSEK)
Omsättning per anställd (KSEK)
SE/NO
Omsättning (KSEK)
Omsättning (KSEK)
SE/NO
Medlemskap*
Information om medlemskap (*Kommer snart!)
SE/NO
Byggföretagen*
Registrerat medlemskap I Byggföretagen (*Kommer snart)
SE
Startbank*
Medlem i branschnätverket för leverantörer till bygg och anläggning (*Kommer snart)
NO
Agreements*
Tillhör Inyett Company Data Premium*
SE
Kollektivavtal
Medlemskapet i arbetsgivar-org
SE
Styrelseinformation
Information om styrelseuppgifter
SE/NO
Personnummer
Personnummer för respektive styrelsemedlem
SE/NO
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE/NO
Roll
Styrelsemedelmmens roll med kod (T.ex. ledamot)
SE/NO
Status
Aktiv eller inaktiv
SE/NO
Datum
Till och från datum
SE/NO
Koncernstruktur
Information om koncernstruktur
SE/NO
Nivå
Nivå i koncernstruktur
SE/NO
Koncernmoderbolag
Namn och organisationsnummer
SE/NO
Närmaste moderbolag
Namn och organisationsnummer
SE/NO
Landskod & Land
T.ex. SE och Sverige
SE/NO
Kontoinformation
Aktiva gironummer kopplade till bolaget
SE
Gironummer
Aktivt gironummer
SE
Girotyp
Bankgiro / Plusgiro
SE
Verklig huvudman
Förknippade personer till företaget i egenskap av verklig huvudman
SE
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE
Personnummer
Personnummer för respektive person
SE
Bosättningsland
SE
Medborgarskap
SE
Ägarinformation
Information om ägandet för svenska onoterade aktiebolag
SE
Ägare
Fullständigt namn
SE
Personnummer
Personnummer för respektive person
SE
Antal*
Totalt antal aktier (*Kommer snart!)
SE
Innehav*
Antal aktier och andel i procent (*Kommer snart!)
SE
Datum*
Datum för datainhämtning (*Kommer snart!)
SE
Firmatecknare
Firmatecknare för organisation
SE/NO
Boka tid för frågor
Support