Inyett Search

Konsten att kvalificera en leverantör

Det är svårt att bedöma och kontrollera leverantörer, till och med för dem som gör det dagligen. Det räcker sällan med bara en rating, eller en kreditupplysning för att vara säker på att rådande leverantörspolicy efterföljs, och när det kommer till att granska nyckeltal och information som är viktig utifrån ett intern kontrolls perspektiv, vet många inte vad och var man bör börja leta.

Dessutom tar det enormt mycket tid. Ungefär 24 minuter i snitt om du frågar oss, utifrån att information från 10 olika källor behöver kontrolleras. Det innebär en halv arbetsvecka i månaden för ett svenskt företag i genomsnitt.
Enformig tid som kan spenderas mer effektivt.

Konsekvenserna av bristande rutiner för leverantörer kan bli allvarliga, och innebära felbetalningar, manuellt arbete och affärsrelationer med oseriösa leverantörer.

För att kunna säkerställa att alla anställda har goda förutsättningar och rutiner för att arbeta aktivt med leverantörskontroll, är det viktigt att utgå från ett och samma verktyg, där rutiner kan standardiseras, robotiseras eller till och med automatiseras helt. Och dessutom följas upp…

Just nu erbjuder vi fri leverantörskontroll i 3 månader!

Skapa ett gratiskonto!

Nordens smartaste söktjänst för kunder och leverantörer

Inyett Search ger din organisation möjligheten till rätt processer för att kontrollera affärsrelationer och leverantörer, i ett och samma verktyg för alla. Få en första proaktiv kontroll före inköp, och insikter som påverkar betalsäkerheten i ett gränssnitt som alla kan förstå. Inyett Search uppmärksammar dig på det du bör titta närmare på, och ger en snabb överblick och rätt beslutsunderlag.

Se om affärsrelationer och leverantörer uppfyller godkända krav, ta del av bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och generell företagsinformation.

Koppla information om avtalsleverantörer till verktyget, kommentera och dela, och se informationen tillsammans med verksamhetens egen transaktionsdata till mottagaren. Inyett Search är rätt verktyg för att säkra välfungerande rutiner vid inköp och leverantörskontroll.

 
Search

Sex bra saker
med Inyett Search

Proaktivitet

En professionellt verktyg för företagssök att bygga sina rutiner och ramverk på. Inga oväntade ändringar, ingen vilseledande reklam.

Betalsäkerhet

Se företagsinformation tillsammans med historik från verksamhetens betalningar till företaget. Unikt.

Up-to-date

Dela och kommentera leverantörs-kontroller, och följ upp att kontroller genomförts.

Rating

En rating framtagen utifrån ett intern kontrolls perspektiv. Inte bara utifrån kreditbetyg. Det räcker inte.

Visuellt. Enkelt.

Tydlig företagsinformation, på samma sätt för hela organisationen i ett och samma verktyg. Lätt att konsumera.

Datakvalitet och innovation

Tillförlitlig och säker företagsinformation som alltid är uppdaterad, i ett verktyg som hela tiden utvecklas och innoveras.

TK618, en ny standard för säkra affärer

Via SIS, Svenska institutet för standarder, har en kommitté tillsats för att arbeta fram en ny standard på området ’Att kontrollera en leverantör’.

Syftet med arbetet är att definiera en standard för den information som behövs för att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer” kan äga rum.

Så här säger kommitténs ordförande…

– Målet är att underlätta för seriösa leverantörer att visa att de lever upp till de krav som näringslivet och samhället ställer för att betraktas som en bra och säker leverantör. Tanken är också att vid upphandling ge rätt förutsättning för att bedöma leverantörer på lika villkor..

 

Produktinnehåll

Inyett Search
Beskrivning
Tillgängligt i
Information om företaget
Fullständig företags- och ekonomisk information
SE/NO
Företagsinformation
Grundinformation om företaget
SE/NO
Organisationsnummer
(T.ex 5567804348)
SE/NO
Företagsnamn
(T.ex. Inyett AB)
SE/NO
C/O address
SE/NO
Address
(T.ex. Drottninggatan 20-22)
SE/NO
Postkod
(T.ex. 25221)
SE/NO
Telefonnummer
(T.ex. 042-210007)
SE/NO
Faxnummer
SE/NO
Email
(T.ex. kundtjanst@inyett.se)
SE/NO
Hemsida
(T.ex. www.inyett.com)
SE/NO
Region
(T.ex. Skåne)
SE/NO
Land
(T.ex. Sverige)
SE/NO
Bolagstyp
T.ex. ‘AB’ med tillhörande beskrivning, exempelvis ‘Privat aktiebolag’
SE/NO
Registreringsdatum
(T.ex 11/8/2008)
SE/NO
F-skatt (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Moms (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Arbetsgivare (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Bolagsstatus
Aktivt / Inaktivt med eventuell beskrivning och datum (T.ex. 8/11/08)
SE/NO
SNI kod / SNI beskrivning
Primär SNI kod med beskrivning, samt kompletterande SNI koder (T.ex. 60200)
SE/NO
Stad
(T.ex. Helsingborg)
SE/NO
Momsreg.nr.
(T.ex. SE01154666)
SE/NO
Firmatecknare
(T.ex. Anders Svensson)
SE/NO
Verksamhetstext
(T.ex. Möbelaffär”)
SE/NO
Namnregistreringar
Namn och registreringsdatum
SE/NO
Arbetsställen
Grundläggande information om arbetsställen
SE/NO
Besöksadress
Grundläggande adressinformation
SE/NO
Kontoinformation
Aktiva gironummer kopplade till bolaget
SE/NO
Gironummer
Aktivt gironummer
SE
Typ
Bankgiro, Plusgiro, Bankkonto, Utland
SE
Verklig huvudman
Förknippade personer till företaget i egenskap av verklig huvudman
SE/NO
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE/NO
Personnummer
Personnummer för respektive person
SE
Ägarinformation
Information om ägandet för svenska onoterade aktiebolag
SE/NO
Antal
Totalt antal aktier
SE
Ägare
Fullständigt namn och eventuell ålder
SE
Innehav
Antal aktier och andel i procent
SE
Datum
Datum för datainhämtning
SE/NO
Medlemskap
Information om medlemskap för bolaget
SE/NO
Byggföretagen
Registrerat medlemskap i Byggföretagen
SE/NO
Styrelseinformation
Information om styrelseuppgifter
SE/NO
Styrelsemedlemmar
Antal förknippade styrelsemedlemmar
SE/NO
Personnummer
Personnummer för respektive styrelsemedlemC
SE/NO
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE/NO
Roll
Styrelsemedelmmens roll med kod (T.ex. ledamot)
SE/NO
Status
Aktiv eller inaktiv
SE/NO
Datum
Till och från datum
SE/NO
Ekonomi (Grundläggande)
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Aktiekapital
1000
SE/NO
Antal anställda
55
SE/NO
Antal anställda (Intervall)
50-99 anställda
SE/NO
Omsättning
99736
SE/NO
Omsättning (Intervall)
20000 – 49999 tkr
SE/NO
Rörelseresultat
18851
SE/NO
Resultat efter finansiella poster
18366
SE/NO
Årets resultat
13135
SE/NO
Summa eget kapital
31582
SE/NO
Summa tillgångar
79157
SE/NO
Kassa och bank
12414
SE/NO
Soliditet (%)
47
SE/NO
Kassalikviditet (%)
135,1
SE/NO
Nettomarginal (%)
18,4
SE/NO
Omsättning per anställd (KSEK)
1835
SE/NO
Ekonomi (Fullständig)
Fullständigt bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Nyckeltal
Fullständiga nyckeltal från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Resultaträkning
Fullständig resultaträkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Balansräkning
Fullständig balansräkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Noter
Fullständiga noter från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Ekonomi (Koncern)
Grundläggande & fullständig ekonomi om koncern
SE/NO
Grundläggande
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Fullständig
Fullständig bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Koncernstruktur
Information om koncernstruktur
SE/NO
Nivå
Nivå i koncernstruktur
SE/NO
Koncernmoderbolag
Organisationsnummer
SE/NO
Närmaste moderbolag
(T.ex. Visma AB)
SE/NO
Landskod & Land
(T.ex. SE och Sverige)
SE/NO
Bedömning av företaget
Kvalificering av företaget utifrån affärskritiska faktorer
SE/NO
Inyett Main Rating
Huvudrating på företag
SE/NO
Fraud rating
Rating baserad på bedrägligt beteende
SE/NO
Financial rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
Debt rating
Rating baserad på kreditrating
SE/NO
Remarks rating
Rating baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
Observations rating
Rating baserad på noterbara observationer
SE/NO
Inyett Fraud Rating
Rating baserad på koppling till bluff- & sanktionslistor
SE/NO
Svensk Handel
Registrering på Svensk Handels Varningslistan
SE
Trygg Handel
Registering på Trygg Handels Svarteliste
NO
Sanktion (Matchscore)
Kommer snart!
SE/NO
Inyett Finance Rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
Soliditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Vinstmarginal (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Kassalikviditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Resultat (Sjunkande)
SE/NO
Omsättning (Sjunkande)
SE/NO
Finansiell data saknas
SE/NO
Skuldsättningsgrad
SE/NO
Ränteteckningsgrad
SE/NO
Riskbuffert
SE/NO
Inyett Debt rating
Rating baserad på kreditrating
SE
Konkurs
SE
Ansökan om likvidation av bolaget
SE
Konkursansökan
SE
Under rekonstruktion
SE
Skatteskulder (A-Mål) och betalningsanm.
SE
Mindre skulder och/eller betalningsanm.
SE
Inga skulder eller betalningsanmärkningar
SE
Fullständiga uppgifter saknas
SE
Enskild firma/Handelsbolag
SE
Inyett Remarks
Rating baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
F-skatt
Information om F-skatt saknas (Ja/Nej)
SE
Näringsförbud
Information om förknippad person till företaget innehar näringsförbud
SE
Ej registrerad arbetsgivare
Information om företag är registrerad arbetsgivare (Ja/Nej)
SE
Revisor saknas (Behöver ha revisor)
Information om revisor saknas, där företaget enligt lag ska ha revisor
SE
Oren årsredovisning
Årsredovisning innehåller väsentlig notering
SE
Ökänd adress
Information om företag som förknippas med ökänd address
SE
Ej momsregistrerad
Information om företaget saknar momsregistrering (Ja/Nej)
SE/NO
Kreditfakturor (Observerade)
Mindre andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Kreditfakturor (Hög)
Större andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Inyett Observations
Rating baserad på noterbara observationer
SE/NO
SNI okänd
Företaget saknar registrerad SNI-kod
SE
Väldigt ung eller väldigt gammal styrelseledamot/Verklig huvudman
Avser personer förknippade med företaget
SE
Utlandsbosatt inom ESS
Avser personer förknippade med företaget
SE
Ej kollektivt ansluten
Företaget är ej kollektivt ansluten
SE
Revisor saknas (Behöver inte revisor)
Information om att revisor saknas, men företaget behöver enligt lag ej ha revisor
SE
Boxadress eller c/o adress
Företaget är registrerat med endast en box- eller C/O-address
SE
NACE okänd
Företaget saknar NACE-kod
NO
Externa kostnader
Företaget bedöms ha höga externa kostnader
SE/NO
Styrelse utbytt
Företagets styrelse har nyligen bytts ut
SE/NO
Notis i revisionsberättelsen
Notering förekommer i revisionsberättelse
SE/NO
Hög omsättningsförändring på kort tid
Företaget bedöms ha hög omsättningsförändring på kort tid
SE/NO
Hög omsättning trots få anställda
Företaget bedöms ha hög omsättningsförändring trots få anställda
SE/NO
Nystartat företag
Företaget är nyligen startat
SE/NO
Telefonnummer saknas
Företaget saknar registrerat telefonnummer
SE/NO
Postadress saknas
Företaget saknar registrerat postaddress
SE/NO
Verktyg
Tillgängliga verktyg i Inyett Search
SE/NO
Kreditupplysningar
Hämta liten/stor kreditupplysning
SE/NO
Utlandsupplysningar
Hämta företagsupplysning på utländska företag
SE/NO
Årsredovisningar
Hämta årsredovisningar
SE/NO
Uppföljning
Dokumentation och uppföljning
SE/NO
Bevaka
Lägg till bolag för bevakning i Inyett Guard
SE/NO
Taggar
Markera företag med taggar (Ex. Factoring, Spärr, Strategisk leverantör)
SE/NO
Dokumentera
Dokumentera på företagskort
SE/NO
Sökhistorik
Se sökhistorik på företag
SE/NO
Konto
Användande och abonnemang
SE/NO
Fritt antal användare
Fritt antal användare, ‘Superusers’ och ‘Users’
SE/NO
Fri support
Support via chat / mail / telefon, alla arbetsdagar mellan 8-17
SE/NO

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor
Support