xinyett-fortroendeanalys-procent.png.pagespeed.ic.NOOwADcax7

Följ upp på bisysslor och
sidoverksamheter
i organisationen

Det är inte helt ovanligt att en anställd har uppdrag i andra bolag eller organisationer än hos sin huvudsakliga arbetsgivare. Det kan vara bisysslor som att vara suppleant i barnens idrottsförening, ordförande i sin bostadsrättsförening eller som ledamot i en familjemedlems företag. Ungefär 10% av alla anställda i en organisation, har någon typ av uppdrag som arbetsgivaren troligtvis inte känner till.

Att ägna sig åt en bisyssla behöver inte vara något som påverkar relationen med arbetsgivaren, men det finns allvarliga situationer där en anställds bisyssla direkt kan skada verksamheten. Det kan exempelvis vara anställda som medvetet bedriver en sidoverksamhet som är konkurrerande, eller en kollega som utnyttjar sin position för att påverka beslut som sedan gynnar den anställde ekonomiskt.

 
Värde transaktioner till mdär aktiv bisyssla finns Genomsnitt för register 89.104:- Tidigare resultat +1,2% Antalet aktiva betalat till 25 st 16,4% Genomsnitt för register 6,35% Tidigare resultat +5% Antal personer medaktiv bisyssla 153 st 1% Genomsnitt för register 10,3% Tidigare resultat +7% 73.234:-
Inyett Förtroendeanalys

Få en samlad bild
över bisysslor

Inyett Förtroendeanalys ger en samlad bild över bisysslor och sidoverksamheter inom organisationen. Analysen identifierar anställda med en aktiv eller historisk bisyssla, formen för engagemanget och i vilken organisation bisysslan pågår eller har ägt rum. Dessutom kan analysen uppmärksamma om betalningar förekommit från arbetsgivaren till de förknippade bolagen.

Därför är den bra!

  • Identifiera anställda som bedriver konkurrerande verksamhet
  • Minimera risken för internt bedrägeri
  • Undvik eventuella intressekonflikter
  • Förhindra negativ påverkan på arbetsrollen
 

Bisysslor som bör
undersökas närmare…

 

Det finns en allmän uppfattning om att det är helt tillåtet att ägna sig åt en bisyssla, vilket det också är. I de allra flesta fall. Men det finns en rad risker kopplat till anställda som ägnar sig åt en bisyssla.

En bisyssla anses riskfylld när…
… den påverkar den anställdes arbete negativt
… den påverkar arbetsrelationen eller förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare
… den är direkt konkurrerande med den anställdes huvudarbete
… den anställde sitter med i styrelser i bolag som är kunder eller leverantörer
… den anställde har uppdrag som är tids- och energikrävande

 

Har jag rätt att kolla
anställdas bisysslor?

 

De allra flesta organisationer och verksamheter, både privata och offentliga, har någon typ av policy när det kommer till bisysslor och vad som är tillåtet. Eftersom verksamheter ofta har en policy kring bisysslor kan det anses vara relevant, och i enlighet med god sed på arbetsmarknaden, att följa upp policyn och se så att den tillämpas korrekt. Den anställde har oftast även en skyldighet att lämna uppgifter om sina bisysslor när en arbetsgivare efterfrågar informationen.

Det är alltid viktigt att hålla den anställdes personliga integritet i åtanke vid denna typ av frågor, så vid minsta osäkerhet rekommenderar vi att kontakta ert juridiska ombud.

Här finns tre bra texter som berör ämnet…

» Bisyssla offentlig sektor (Arbetsgivarverket)
» Den anställdes lojalitetsplikt (Akademikerförbundet SSR)
» Bisyssla vid olika anställningar (Civilekonomerna)

 

Hur Inyett
behandlar data

 

Dataunderlaget skickas från uppdragsgivare till oss i en säker låst miljö, där filerna hamnar i en SFTP säker plats. Därefter analyserar vi data och sammanställer underlaget för att sedan återigen förvaras i en SFTP säker miljö. Därifrån hämtar uppdragsgivaren underlaget, och när vi är säkra på att uppdragsgivaren fått information från vår analys, raderas data från våra system efter 3 dagar.

Inyett arbetar hårt för att kunder ska känna sig trygga och säkra med hur vi behandlar våra kunders data.

Vi vidtagit följande åtgärder…

  • Vi har Utgivningsbevis, vilket innebär att vår databas är grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetslagen
  • Vi har en Data Protection Officer (DPO) som aktivt arbetar med våra dataskyddsfrågor, exempelvis att säkerställa vår compliance enligt GDPR
  • Vi har ett kreditupplysningstillstånd
  • Vi är ISO certifierade inom ISO14001 och ISO9001, men jobbar aktivt med att linjera våra processer i linje med kraven för ISO27001
 

Produktinnehåll

Data
Beskrivning
Tillgängligt i
Information om person
Information om person förknippad med analyserad personuppgift
SE
Namn
För- och efternamn
SE
Personnummer
Personnummer
SE
Aktuella styrelseengagemang
T.ex ledamot, ordförande eller motsvarande
SE
Historiska styrelseengagemang
T.ex ledamot, ordförande eller motsvarande
SE
Position eller titel
Verklig huvudman
SE
Information om företag
Företagsinformation förknippat med analyserad personuppgift
SE
Organisationsnummer
Förknippat organisationsnummer
SE
Bolagstyp
Förknippat bolagstyp
SE
Bolagets status
Förknippat bolagsstatus
SE
Senaste transaktion
Senast genomförd betalning till förknippad betalmottagare
SE
Leverans
Vad som ingår
SE
Data
Leverans av data från analys i önskat format
SE
Rapport
Rapport i pdf-format
SE
Genomgång
Genomgång av resultat via digitalt möte
SE
Support