Choose language

Det är ok att undersöka lojalitet

Får medarbetare ha sidouppdrag som kan påverka företaget?

Inyett-Kvinna-kontorsmiljo-med-mobil
Inyett-Glad-man-kontor

Inyett Förtroendeanalys

Det är ok att undersöka lojalitet

Att sitta som ordförande i sin bostadsrättsförening eller i styrelsen för en idrottsklubb är exempel på sidouppdrag som antagligen inte påverkar hur man sköter sitt jobb. Men det finns andra bisysslor som kan vara mindre lämpliga och de som faktiskt strider helt mot det som kallas lojalitetsplikt. Det kan handla om uppdrag som är så krävande att man inte kan eller orkar göra sitt riktiga jobb ordentligt. Eller sådana som är direkt konkurrerande eller på något annat sätt gynnar medarbetaren eller hens närstående ekonomiskt. Arbetsgivare har ofta riktlinjer när det gäller sidouppdrag och anställda har i princip alltid upplysningsplikt. Och i de allra flesta fall är det förenligt med god sed på arbetsmarknaden att säkerställa lojalitet.

Men är du osäker på vad som gäller för ert företag rekommenderar vi att du hör med ert juridiska ombud.

Här är tre bra texter på ämnet:

  • Bisyssla offentlig sektor (Arbetsgivarverket)
  • Den anställdes lojalitetsplikt (Akademikerförbundet SSR)
  • Bisyssla vid olika anställningar (Civilekonomerna)