Choose language

Automatiserad sinnesfrid

Uppdaterar företagsinformation och varnar för risk. 

Inyett-Kvinna-kontorsmiljo-med-mobil
Inyett-Glad-man-kontor

Automatiserad sinnesfrid

Inyett Registeranalys går igenom era kund- och leverantörsregister och kontrollerar att all information är uppdaterad. Det kan handla om att hitta allt ifrån inaktiva gironummer till företag som saknar F-skatt, pågående konkurser eller rena bluffbolag.

Att hålla register uppdaterade manuellt tar mycket tid och gör man det inte tillräckligt ofta riskerar man att missa viktiga förändringar. Våra automatiserade kontroller undersöker basinformation som adressuppgifter, nyckelpersoner och konton, men stämmer också av eventuella anmärkningar och ärenden och bedömer dessutom hur bolagen mår ekonomiskt och finansiellt. Ni får full kontroll på att kunder och leverantörer är ok och att era register bara innehåller färska uppgifter.