Säkerhet

Kvalitet och miljö

Vi arbetar med att hjälpa företag och organisationer till förbättrad ekonomisk internkontroll. Vi ser ett aktivt kvalitets- och miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

 

Rapportera kvalitets- och miljöavvikelser och lämna förbättringsförslag

Vill du rapportera en kvalitets- och/eller en miljöavvikelse ska du använda dig av formulären som du hittar nedan under ”Avvikelser”. Du kan även ge kvalitets- och miljöförbättringsförslag, läs mer under ”Ge förslag”. Om du gör det hjälper du till att förebygga och förbättra Inyetts kvalitets- och miljöarbete.

Avvikelser
Vad är då en avvikelse? En avvikelse sker då lagstiftning eller styrande dokument, processer och procedurer för Inyetts kvalitets- och miljöarbete inte följs.
» Rapportera avvikelse

Ge förslag
Ett kvalitetsförbättringsförslag kan exempelvis vara ett förslag på nya funktioner i Inyetts tjänster, mindre manuell hantering och mer automatisering av listor m.m. Ett miljöförbättringsförslag kan vara att Inyett aktivt verkar för att byta och ge bort begagnade saker såsom möbler eller kontorsinredning för återbruk, deltar i olika projekt som bidrar till en bättre miljö osv.
» Ge förbättringsförslag

Därför ska du rapportera
Det är viktigt att du som kund och medarbetare rapporterar in kvalitets- och/eller miljöavvikelser och lämnar förbättringsförslag. Annars får inte Inyetts ledning kännedom om brister och fel inom kvalitets- och miljöarbetet eller vad som kan förbättras.

Quality Coordinator
Catherine Borgkvist, catherine.borgkvist@inyett.se

Sustainability Coordinator
Anna-Maria Hellborg, anna-maria.hellborg@inyett.se

Inyetts kvalitetsarbete

Varje medarbetare på Inyett bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst, genom professionellt utförda tjänsteleveranser och med ett tjänsteutbud som möter våra kunders behov. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi följa hur vi lyckas med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Inyett bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten/servicen i rätt tid.

Inyetts miljöarbete

Vi finns för att skapa ett säkert och kontrollerat finansiellt klimat för alla organisationer och människorna i dem. Genom att addera intelligent teknologi till organisationens dagliga verksamhet, förändrar vi sättet som betalningar kontrolleras på. Vi erbjuder våra kunder lösningar som ger dem möjlighet att genomföra säkra betalningar. Vi gör det genom att uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag. För att det är tryggt att veta att du har kontroll.

Vi som organisation hushåller med våra samtliga resurser. Vi ansvarar för att värna om och använda oss av våra resurser på bästa tänkbara sätt, vilket inkluderar de mest självklara resurserna som pengar och medarbetare men även vår miljö. Genom vårt agerande vill vi säkerställa att pengarna används optimalt varför våra chefer och deras avdelningar har ett budgetansvar delegerat med månatlig uppföljning och redovisning. Vi vill att våra medarbetare ska vara friska och utvecklas, därför har alla chefer högt satta medarbetarmål med välmående, friskvård, medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och kompetensutveckling på sin agenda.Vi vill också att vår miljö, både vår ”egen” men också den globala ska kunna användas av kommande generationer, varför vi har valt ut 3 av de 17 globala målen som vi kommer att jobba extra mycket med i hela vår verksamhet. Detta utöver de företagsövergripande målen som berör källsortering, energi, och hur vi reser.
Tillsammans gör vi skillnad för miljön!

Fördelar med ett kvalitetsledningssystem

Allt fler företag inser vikten av att vara ISO-certifierade. Certifieringen är ett bevis på att Inyetts kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett av våra sätt att svara på de krav och önskemål som kunder och leverantörer ställer på oss. För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO-certifierat företag vet du också att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

Support