Vi skapar
säkra affärer

Baserat på smart data.

Vi skapar ett tryggt och säkert affärsklimat för dig och din organisation, genom att uppmärksamma dig på felaktiga betalningar, dubbelbetalningar, bluffakturor, avvikande betalmönster, interna och externa bedrägerier och leverantörer som inte uppfyller era unika krav.

Automatisk kontroll på betalningar och leverantörer.

Ner till varje enskild transaktion.

  • Uppmärksamma felbetalningar.

  • Eliminera risker som uppstår vid manuell hantering.

  • Få en strängare kontroll av leverantörer.

  • Skapa säkrare inköpsrutiner.

  • Förhindra stora och små affärskritiska risker.

  • Kontrollera transaktioner inom och utanför avtal.

  • Dokumentation av avvikelser på transaktionsnivå.

De vanligaste riskerna för utbetalningar och leverantörer

Varje år läser Inyett av över 30 miljoner transaktioner. Baserat på vår data kan vi identifiera mönster och trender för mellanstora och stora företag, och skapa en lägesbild av risker som du bör titta närmare på.

Ladda ner vår Riskrating rapport, och få en första bild över din organisations potentiella risker.

Ta mig till rapporten

I samarbete med världens största revision- och redovisningsfirma

Ett unikt samarbete mellan PwC och Inyett

PwC om fördelarna med Inyett