Vi skapar
säkra affärer

Baserat på smart data

Vi skapar ett tryggt och säkert affärsklimat för dig och din organisation, genom att uppmärksamma dig på felaktiga betalningar, dubbelbetalningar, bluffakturor, avvikande betalmönster, interna och externa bedrägerier och leverantörer som inte uppfyller era unika krav.

Boka en rundtur i Inyett! 30 min om automatiserad intern kontroll.

Eller ring oss på 042 21 00 07

Automatisera kontrollen av leverantörsbetalningar

Förhindra risker, misstag och manuella fel

Varje dag uppmärksammar vi tusentals kunder för risker, misstag och manuella fel. Låt oss skicka ett indikationsmail till dig, så att du kan se vad våra kunder tar del av varje dag.

Läs mer om Inyett Detect
Inyett Detect

Här finns de
vanligaste riskerna

Varje år analyserar Inyett Engine över 30 miljoner transaktioner. Baserat på vår data* kan vi identifiera mönster och trender för mellanstora och stora företag, och skapa en lägesbild av risker som du bör titta närmare på.

Ladda ner vår Riskrapport, och få en första bild över din organisations potentiella risker. Och med rapporten framför dig, ring oss så berättar vi hur det troligvis ser ut hos dig.